64sq

Källan

forsy 2004
forsythian 2004 samt tolv år senare

flaska Häll upp lite! - Hoppas du inte missuppfattar syftet.

€inar €kström


Med hemma menas Luntmakargatan - där har jag min bostad.

 

Girokastër 1940-1944; upplevda barndomsminnen av posttjänstemannens son Ismail Kadaré, nobelpriskandidaten:   "Från den nybyggda krigsflygplatsen lyfter samtidigt bombflygplanen likt väldiga fåglar varslande om nya tider". Hemma flydde J-21:orna från F12 i lågsniff över granskogen mot Lassamålahållet. Det var på 50-talet. Först var det de påskjutande propellrarna - jag minns dem bestämt. Närheten till en anstalt vid sjön Ödevaten, senare nerlagd.

Fästningen av Mesa Selimovic, nyligen översatt av Djordje Zarkovic. Förlag Gavrilo. På tyska "Die Festung" på engelska "Fortress". Det var den bästa bok jag läste sommaren 1996 och gläder mig över att den nu blivit översatt till svenska. Miljön är Bosnien. Historien är Balkans med eviga krig mellan Habsburgare och Osmaner.
Den svenska anmälaren, L. Dufgran, skriver i DN 19/10 1996: "Fästningen är en melankolisk och oerhört vacker bok om den bosniska människans öde [ ... ]
även om han där beskriver våldtäkter, mord och självmord, sorg och förtvivlan, beskriver han också den djupaste och ömmaste kärlek, vänskap och respekt för människan och naturen. Även om allt utspelas på 1600-talet, känner man ändå igen sig i dagens bosniska tragedi. Det eviga och allmängiltiga i boken ofatta ännu en generation av olyckliga bosniaker, av vilka miljoner fortfarande är på flykt världen över."

Boken Fästningen kunde då beställas från Förlaget Boklunden Box 38 820 64 Näsviken, pris 260 kr, 378 sidor.

170red

Upp     |     Ned    |     hemsida

170red

Asplunds källa

Källan restes år 1930 i Observatorielunden, E. Gunnar Asplund (1885-1940) ritade också Stockholms Stadsbibliotek och dess omgivning. Bäckfåran sinad. Jag vädjar härmed till Stockholms politiker och till Norrmalms kommundelsnämnds ledamöter att skruva på vattnet (glädjande nog utfört 9 juli) och att ansa bort ogräset. Vi är väl alla ansvariga för sakernas tillstånd: att pengarna är slut men ändå undrar jag om inte en medborgarmobilisering vore av nöden

Albert Lindhagens skapelse från 20-talet var för bara några år sedan en blomstrande, svalkande park med den stora dammen som naturligt centrum. Här har generationer av Stockholmsbarn plaskat under heta sommardagar. I dag är dammen tom och hela området har fått förfalla. Ett projekt som kostade x miljoner skulle försköna parken. Enda påtagliga förändringen blev sämre handikapptillgänglighet genom bygge av trappsteg där aldrig tidigare trappsteg funnits, svåra ogräs där buskar borttagits samt som sagt: inget vatten i bäcken, ej heller i den nytätade dammen.

Nu är det ett år sen detta skrevs. NCC är i full gång med Observatorielunden - det kan nog bli bra. Vatten i bäck och damm syntes exempelvis i går den 3 juli 1998. Dessvärre också sett de döende pilarna och Sveavägens sjuka lindar.

År 1999 fick vi uppleva en fullständig och total torrläggning av området kring Observatorielunden. Olle Bengtzon (journalistpriset 1980) skrev om eländet: ASPLUNDS DAMM BLEV SKATEBOARDDAMM den 18/9 1999 i tidningen Expressen.

Den 19/9 1998 såg jag "the rat installation" (inte lika bra som den nere vid Stureplan med dansarna och rymdvarelserna med avgas—slangarna under den där Nordstjernan-skylten på det anrika Axel Johnson gruppens hörnhus.) Den röda stjärnan kommer år 2002 att åter lysa i skogen. skogsstjernan! Det var råttor som klättrade i trädet invid den torrlagda dammen nedanför den påkostade och vackra promenadvägen från Stadsbiblioteket söderut mot Handelshögskolan, tio meter över Sveavägens nivå. Jag anser det är ett problem att få råttor så nära inpå sig. Lösningen som jag härmed föreslår är att ett par katter får sitt hem uppe på Observatoriekullen. De äter snart upp alla råttor för de var inte så stora som de är nere på Södermalm. McDonalds föder råttor som föder trevliga katter! Kunde sen katterna skrämma slag på de nattliga klottrarna så vore allt fulländat. Barnen skulle bli glada. En del hundar skulle förstås bli lite irriterade men vad gör det. Bara inte heroinisterna stör katterna. Katten har nio liv men en heroinist dock bara 1½.
Har du sett groparna? T.ex. de utanför slottet. Skeppsbron och så har det - enligt Ivar Lo-Johansson alltid varit......... Däremot ett frågetecken för Odengatan och Stockholm Entrepenad. Bussarna som mitt i gatan går och styrs från satteliter i rymden. En stor grävglädje men hur bestående blir den vackra stenbeläggningen? Jag gissar det blir en snar uppgrävning för nedläggning av de nya fiberoptiska kablarna som man glömde våren 98.

Odengatan blev så småningom färdig och resultatet får väl godkänt. Observatorielunden blev faktiskt alldeles utmärkt efter den omsorgsfulla saneringen. Gedigna stentrappor och välasfalterade gångar med fina räcken. En belysning som är en fröjd avnjuta ljumma höst- och vårkvällar. Ett till synes olösbart problem är klotter. Samme person, förmodligen en sjuk missbrukare, tycks göra det överallt och år från år. Denne gäckar polisen eller är det polisen som inte bryr sig. Det finns givetvis grövre brott i en storstad. Men att man känner igen en del tags ger verkligen inte igenkännandets sanna glädje. Fastmer en olustkänsla. Man blir benägen tro att hela samhället rutschat nedåt, utom all kontroll, att ingenting längre är styrbart, välordnat. Man tänker att kanske var det värre ändå 1709, 1809 eller 1825. Men 1998 ! ! !


Källan

"Källa, där du rinner
mellan brända gräsen,
säg, hur kan du spegla
luftens ljusa väsen?

Vita moln och vingar,
som med vinden fara,
fjärilar och blommor,
lek och lycka bara!

Fastän jorden ännu
ligger svart av svälten
och med roströd taggtråd
blomma sädesfälten!"

Källan svarade:

"Djupt inunder marken,
genom mörka gruset,
har jag sållat sorgen
ren och fri som ljuset.

Därför kan jag spegla
luftens lätta väsen.
Vita skyar, segla!
fjäril, glans bland gräsen!"


Källan av Gunnar Asplund, i Observatorielunden, har i år inget vatten. Beror det på brist på pengar eller på kommundelsnämndens ointresse?

Dikten Källan ovan är skriven av Erik Blomberg. Det finns en bok med på min boklista över böcker som utbjuds till försäljning som är författad av Erik Blomberg. Det är hans verk över målaren Ernst Josephson, (1851 - 1906).

Om Erik Blomberg (1894 - 1965) har Margareta Zetterström skrivit en bok: Erik Blomberg — En kämpande intellektuell. Den finns upptagen på min boklista mars 2000. Pris 200 kr + frakt.

U p p