menu-80

€€   —   aria 'Musil'

"Men är inte penningen en lika säker behandlingsmetod som våldet när det gäller mänskliga relationer, en som tillåter oss att avstå från den naiva användningen av det senare? Den är förandligat våld, en smidig, högt utvecklad och skapande specialform av våldet. Är inte affärslivet baserat på list och tvång, på uppskörtande och utnyttjande?
Det är bara det att dessa metoder här är civiliserade, helt och hållet förlagda till människans inre, ja rent av förklädda till hennes frihet. Kapitalismen, som en själviskhetens organisation, vars rangordning grundar sig på förmågan att skaffa sig pengar, är faktiskt den största och samtidigt också den mest humana ordning som vi har kunnat bilda till Din ära; det mänskliga handlandet bär intet noggrannare mått inom sig!"
Så talade Paul Arnheim till Herren.
Och Arnheim skulle ha rått Herren att upprätta det tusenåriga riket enligt merkantila principer och överlåta dess förvaltning åt en grosshandlare, vilken givetvis också måste ha en omfattande filosofisk bildning.

Robert Musil
'Mannen utan egenskaper'
[Kap. 106, Band 2]

Gran Canaria

Länkar 2016

 • Lotte Lenya - Moon of Alabama
 • Damaskus und Don river


 • Kalmar Ångkvarn

  ombyggda Jeanssons Ångkvarn

  Foto i Frihamnen den 4 december 2014. Lantmännens silo.

  1981 köpte Kalmar kommun hela kvarnkvarteret som rustades upp och byggdes om till Kalmarsalen, (silon), länsmuseum (kvarnbyggnaden) och socialförvaltning (riskvarnen). Inflyttningarna kunde ske i slutet av 1980-talet.


  "For those who stubbornly seek freedom, there can be no more urgent task than to come to understand the mechanisms and practices of indoctrination. These are easy to perceive in the totalitarian societies, much less so in the system of 'brainwashing under freedom' to which we are subjected and in which all too often we serve as unwilling instruments." - Noam Chomsky

  "Human history becomes more and more a race between education and catastrophe." - H.G. Wells, The Outline of History


  Går solen motsols på himlen på södra halvklotet?

  Ja, solens skenbara rörelse på himlen går åt andra hållet söder om ekvatorn. Vi är vana vid att solen går i en båge från öster på morgonen via söder mitt på dagen till väster på kvällen. En snurrande rörelse åt det hållet, t.ex. som visarna på en klocka, kallas medsols men den jämförelsen med solens skenbara rörelse gäller bara norr om ekvatorn.

  Solen går alltid upp i öster eller däromkring, t.ex. i nordöst om man är långt norrut på sommaren, och i sydöst om man är långt norrut på vintern. Ner går solen alltid i väster eller däromkring. Mitt på dagen däremot varierar det åt vilket väderstreck solen står, antingen mot söder (som här hos oss på norra halvklotet) eller mot norr (om man är på södra halvklotet). Mitt på dagen står solen i det väderstreck som är mot ekvatorn. Om man är nära ekvatorn står solen mer eller mindre rakt upp på himlen mitt på dagen, med vissa årstidsvariationer (mellan norra och södra vändkretsen kan solen stå precis rakt upp på himlen, med små variationer både mot norr och söder under året).

  I länder på södra halvklotet går solen upp i öster, precis som här, men sedan i en båge mot norr mitt på dagen, och sedan ner i väster. En snurrande rörelse åt det hållet är vad vi kallar motsols, tvärt emot t.ex. visarna på en klocka.
  De flesta landmassorna på södra halvklotet (med undantag av Antarktis) ligger dock inte lika långt från ekvatorn som vi här i norden gör, så solen går högre på himlen där. Men ju längre söderut i t.ex. Chile eller Argentina man kommer desto lägre på himlen står solen mitt på dagen, och då står den i norr.


  Jussi Björling sjunger på svenska - Offenbach - La belle Helene „Au Mont Ida Trois Desses"


  Uppåt