Metotrexate

hor green line

Bedömning       Lekeberg      Höglunda 2004       vaccination

hor green line

Metotrexate, en bromsmedicin, ett cellgift, räddningen för mig som har en besvärlig åkomma.

Jag använder nu ett läkemedel som heter Metotab 2,5 mg tablett. Detta läkemedel används för:

  • Svår, aktiv reumatoid artrit
  • Svår och generaliserad psoriasis vulgaris

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk bindvävssjukdom, som kännetecknas av inflammation i synovialmembranen (ledhinnorna).

Dessa membran producerar en vätska som verkar som smörjmedel för många leder. Inflammationen orsakar förtjockning av membranet och ledsvullnad.

Psoriasis vulgaris är en vanlig kronisk hudsjukdom som kännetecknas av röda fläckar, täckta av tjocka, torra, silverliknande, vidhäftande fjäll.

Metotab påverkar och bromsar sjukdomsförloppet.

Informationen hämtades november 2012 från bipacksedeln till 'mitt läkemedel' som tillverkas av

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstrasse 6
22880 Wedel

Mycket värdefull information finns på denna tillverkares hemsida.

hor green line

Vad används Metotab för?

Metotab används för:
- Svår, aktiv reumatoid artrit hos vuxna.
- Svår och generaliserad psoriasis vulgaris, speciellt av plaque-typ, hos vuxna.
Reumatoid artrit (RA) är en kronisk bindvävssjukdom, som kännetecknas av inflammation i synovialmembranen (ledhinnorna). Dessa membran producerar en vätska som verkar som smörjmedel för många leder. Inflammationen orsakar förtjockning av membranet och ledsvullnad.
Psoriasis vulgaris är en vanlig kronisk hudsjukdom som kännetecknas av röd fläckar täckta av tjocka, torra, silverliknande, vidhäftande fjäll.
Metotab påverkar och bromsar sjukdomsförloppet.

saxat ur FASS

Metotrexate

novembervitt
November 2016

våren 2005
snö i mars 2005

våren 2004
forsythia 9 Maj 2004

Kjesmåla 1950
fri utsikt femtiotalet

hor green line

nov.css 2012 medac

hor green line

was an auge

Onödigt lidande?