or hor line

or hor line

Δ hemsidesvärdarna

Solnet files

Det fanns ett antal hemsidor som länge låg på Solnet; när jag var aktiv som lärare vid Sollentuna Komvux. I december 1999 flyttade jag filerna till en, som jag trodde, tillförlitlig server, the Globe.com. Det gick ett par år men sen sa de helt sonika upp alla sina gäster. Verksamheten gick inte ihop, och vi kunder tilläts, vänligt nog, att i god tid dra hem våra filer. Jag flyttade mina hemsidor temporärt till en Telia-server. Några av sidorna är värdefulla; det ligger mycket tankearbete bakom. Exempelvis kan jag nämna:

Vissa solnet hemsidor är arkiverade av Internet Archive. Detta upptäcktes först mars 2013.
Se t ex http://ejnar.se/30juni.html#arkiv

Eller arne i blompottan

or hor line

Antonias Fair Play Cup — Augusti 2002

or hor line

Det var en mycket varm söndag, trots detta staplas backar högt Fotboll Högre upp än de flesta Upp

or hor line


I maj 2003 står det klart att fotboll inte längre är något stort intresse. 
Det är balett som gäller nu i stället!

or hor line

Det var vid +27°C, på Bollstanäs Idrottsplats den 18/8 2002. Medaljerna visas upp.   Bilder från lördagen - borttogs 22 november 2003...


Eftersom balettintresset tagit över . . . (men bilderna var vackra)

fler bilder på trevlig fotboll för flickor: foton från maj 2001 fotboll juni 2001

Solnacupen augusti 2001 Sundby den 7 juni i år

or hor line

Upphem 0hem 1hem 2hem 3hem 4poolraÿFjällgatan

or hor line

specification of the 3747 folder content

spec of all the forty globe files

all the SWIP files

the 18 files in 5619

the 12 files in 7192

Danish passage files

Uppfoldershem 0informationodlingsmödaHonda Accord

or hor line

A specification of the 3747 folder files
afganistan.html boendeskatter common.htm Durand
Emma flygfoton Fukuyama gulliga
hitta index information Irak
Islam november 25nov.htm odling
Skuteryd Sony m.i.l the globe map

or hor line

En islamsk syn på läget 7 april 2003

Do you feel that the war itself and the warnings that the United States continues to give to Iran and Syria have the potential to consolidate a bloc of these three countries?

I believe that such a bloc already exists, politically and strategically. But we believe that the American warnings leveled at Iran and Syria are part of a psychological warfare and pre-emptive pressure in order to prevent Iran and Syria from directly taking part in the war. The Arab and Islamic world accuses the Americans of being subordinate to Israel and the Zionist lobby in the whole issue of the war against Iraq and in instigating problems between the United States, Syria and Iran because Israel does not want the U.S. to have any friends left in the Arab and Islamic world.
I believe that there is no democracy whatsoever among the American people when it comes to criticizing Israel. The American people do not possess the freedom to criticize Israel, because the charge of anti-Semitism awaits those who do. There is an impression, and I'm not talking about right or wrong, in the Arab and Islamic world, that the U.S. administration observes Israel's interest before that of the United States. Because the members of this administration are loyal to Israel more than they are so to their American citizenship. This is the impression, at least, and I don't want to evaluate that impression.


Källa: Newsweek april 2003 Muhammad Hussein Fadlallah

en shiitisk Grand Ayatollah, intervjuad i Beirut av Tom Masland, Newsweek.

or hor line

problem:

nu i augusti funderas över dubletter på nätet.

varför finns samma filer på 5619/geo [ som är D:/5_ etc] t.ex. dreiess.html
som på GeoCities [ som är D:/7_ ] t.ex. dreiess.html direkt eller HOT.HTM ?

Förmodligen för jag inte vet om Yahoo plötsligen lägger ner!!!!!!!!!!!!!!!!

Liknande problem med pray och speciellt bokföringsfiler som finns
direkt på D:/6_OLD_SPRAY t.ex. period.html
samt på D:/1_1677 \fdspray\ t.ex. period.html

or hor line

U p pfolder dirStrömkajencyklinglocal indexmain folder2015 års sida!

or hor line

URL:		http://www.blompottan.se/TEL/3747/information.html
Update:		2010 08 23

or hor line

Valid CSS!

or hor line