Andreas Ekström

Hammarsmed. Blev 60 år.

Antavla

Far:

 Gustaf Ekström (1719 - 1787)

Mor:

 Britta Simonsdotter Elgh (1725 - 1803)

Född:

1750-01-10 Jämshög (K). [1]

Döpt:

1750-01-14 Holje Järnbruk, Jämshög (K). [2]

Föräldrar:
Gustaf Ekström, Kniphammarsmeden vid Holje Järnbruk.
Faddrar:
Swen Pärsson, Kerstin Truin i Holje, Jacob Håkansson och Nils Svensson ibm.
Dopnamn:
Andreas.
Födelseplats:
Holje Järnbruk, Jämshögs socken; nuvarande Olofström i västra Blekinge.

Bosatt:

1751 Holje Järnbruk, Jämshög (K). [3]

Brodern Lars föddes den 6/7 1751, dvs 1½ år senare.

Bosatt:

1753 Holje Järnbruk, Jämshög (K). [4]

Brodern Peter föddes den 9/11 1753

Bosatt:

1756 Holje Järnbruk, Jämshög (K). [5]

Systern Catharina föddes den 8/1 1756. Nedkomster ungefär vartannat år.

Bosatt:

1758 Holje Järnbruk, Jämshög (K). [6]

Brodern Johan föddes den 31/1 1758. Familjen är ännu kvar i Blekinge.

Bosatt:

1759 Jämshög eller Stenbrohult. [7]

Familjen Gustaf Ekström går de runt 4 milen från västra Blekinge upp till Diö i södra Småland någon gång under 1759 eller första halvåret 1760. I oktober 1760 är en nedkomst bokförd i Stenbrohults födelsebok, Carl, ett nytt syskon till Andreas Ekström, som själv nu hunnit bli 9½ år.

Bosatt:

1761 Diö Knipsmedslänga (G). [8]

Andreas fick en bror i oktober 1760. Denne broder döptes till Carl i Diö där familjen nu vistas och fadern, Gustaf Ekström, är verksam som knipsmed vid Diö Bruk.
Andreas torde vara lärdräng hos fadern, knipsmedsmästaren Gustaf Ekström.

Bosatt:

1762 Diö Knipsmedslänga (G). [7]

Andreas är tolv år gammal och arbetar antagligen för fullt i knipsmedjan vid Diö Bruk.

Bosatt:

1763 Diö Knipsmedslänga (G). [9]

Andreas får en syster, Margareta, som föddes 18/3 1763

Bosatt:

1764 Diö Knipsmedslänga (G). [10]

Andreas flyttar ut den 25/1 1764. Han är nu 14 år. Han torde vara mycket efterfrågad arbetskraft efter den fina smedutbildning han fått av fadern, mästaren. Vid denna tid var det mycket god konjunktur på alla järnbruken i Småland med hög efterfrågan på järn- och stålprodukter.
Var Andreas är engagerad veta vi icke men det kan vara något bruk på gångavstånd från Stenbrohult, t ex i Skatelöv, Göteryd, Gällaryd, Sävsjöström, Tingsås eller Linnefors.

Bosatt:

1765 Okänd plats. [7]

Brodern Jonas föddes 30/4 1765. Andreas är femton år och alldeles säkert ej hemma hos föräldrarna. Kanske är han på Huseby Bruk. Eller planerar gå till Danmark för att lära sig det senaste inom vapentekniken. Andreas Ekström har en gång bevisligen varit verksam på Kronborg Gevärfabrik, i Tiköp, Jylland.

Bosatt:

1766 Okänd plats. [7]

Brodern Gabriel föddes den 21/3 1766. Andreas Ekström, sexton år gammal är sen länge borta från föräldrahemmet. Han kan vara på något bruk som tillverkar vapen t ex i Jönköping eller Huskvarna. Det är en period med omkring sex-åtta år som är svårutforskade, lindrigt uttryckt, avseende Andreas Ekströms vistelse och verksamhet.

Bosatt:

1767 Okänd plats. [7]

Andreas sjutton år - men var finns han?

Bosatt:

1768 Okänd plats. [7]

Ännu ingen kunskap om var Andreas finns...

Bosatt:

1769 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G). [11]

nedkomst av barn nr 1, Peter, den 26/12 1769 i Linnefors.
Under år 1769 - eller tidigare har Andreas Ekström kommit till Linnefors Jernbruk i Vissefjärda, nuvarande Emmaboda.
Detta finns belagt i födelse- och dopboken då Andreas första barn, som döps till Peter Ekström, kommer till världen i december månad...
Sonen döps på nyårsaftonen 1769 med bruksinspektorn, Chrispin Schröder och bruksägaren, Daniel Schröders dotter mademoiselle Juliana Schröder som faddrar.
Vi får emellertid ingenting veta om modern. Andreas är kanske gift - eller kanske blir gift senare?
* Barnets moder oangiven!
*

Bosatt:

1770 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G). [7]

Är Andreas Ekström ännu kvar på Linnefors Järnbruk vid Lyckebyåns tillflöde? Det veta vi icke eftersom flyttlängder och husförhörslängder vid denna tid saknas. Men vi tror att han är på väg västerut mot Tingsås där Stenfors Jernbruk ligger vid Bräkneån. Där kommer Andreas andra barn komma att födas.

Bosatt:

1771 Stenfors Bruk, Tingsås (G). [12]

Andreas Ekström flyttar från Linnefors ca 3 mil västerut till Stenfors bruk i Tingsås, nuvarande Tingsryd. Kyrkböckerna för åren 1737 - 1784 i Tingsås socken saknas - de hade behövts för att utröna Andreas Ekström o hans familjs öden under denna period.

Bosatt:

1772 Stenfors bruk, Tingsås (G). [12]

nedkomst av barn nr 2, Maria Ekström, 15/1 1772.
Andreas har just fyllt 22 år. Modern/hustrun namnges för första gången som Britta Jönsdotter.

Bosatt:

1774 Stenfors Bruk, Tingsås (G). [13]

nedkomst av barn nr 3, Magnus Ekström. 2/11 1774.
Andreas Ekström 24 år. Sonen Magnus blir min ff ff.

Faderskap 1:

1774-12-21 Grårör, Bräkne-Hoby (K). [14]

sonen Nils Andersson - föddes 21/12 1774. Förutom nedkomsten inom äktenskapep av Magnus den 2/11 1774: Endast fem veckor senare - och bara 3 km längre ner - i byn Grårör, Blekinge, kommer gossen Nils till världen, och Anders aka Andreas Ekström utpekas som rätt fader. Modern heter Catharina Nilsdotter. [Bräkne-Hoby (K) CI:5 (1750-1780) Bild 2600 / sida 553]
Anders Ekström erkände faderskapet. Om detaljer kan man läsa på Anbytarforum: Tommy Svensson 2012-07-15, och Gudrun Wallengren 2009-05-03 - De eminenta släktforskarna Tor Ahlgren, Ulf Berggren, Allan Sjöö på Anbytarforum > Personrelaterat > Smed- och/eller vallonsläkter > Släktnamn > Ekström; ämne startat av Tor Ahlgren 2000-09-26, 23:18.

Bosatt:

1777 Danmark. [15]

Andreas Ekström verksam som smed vid Kronborg Gevärfabrik, troligen åren 1776-1779. Brita o barnen hemma i Sverige.

Bosatt:

1778 Sverige. [16]

nedkomst av barn nr 4, Catharina Ekström, mars 1778.
Om händelsen saknas uppgift i dopböcker Göteryd o Stenbrohult.
Anders arbetar i Danmark, troligen åren 1776-1779. Den här nedkomsten kan ha skett i den socken där Britas föräldrar bodde; vi veta dessvärre icke var dessa är att finna.

Bosatt:

1779 Tyköp Vapenverk, Danmark. [17]

Andreas förlovad med smedmästarens dotter - hade samtidigt hustru o barn hemma i Diö, Stenbrohult.

Bosatt:

1780 Ryd Järnbruk, Göteryd (G). [18]

nedkomst av barn nr 5, Margareta Ekström, 22/12 i Göteryd.

Faderskap 2:

1780-09-21 Grårör, Bräkne-Hoby (K). [19]

En son, Petter, kommer till världen den 21/9 1780, som en oä, nere i Grårör, Blekinge. Liksom år 1774 är det troligen Anders alias Andreas, född 1750, som varit i farten. Se Hobys dopbok [CI:5 / sid 553 och sid 561] Dopboken i Grårör hänvisar på sidan 561 till smeden Ekström i lilla Rÿ av Göteryds socken.

Bosatt:

1783 Ry Järnbruk, Göteryd (G). [20]

nedkomst av barn nr 6, Gustav Ekström, den 16/2 1783. En blivande sockensmed i Blekinge.

Bosatt:

1785 Diö, Stenbrohult (G). [21]

nedkomst av barn nr 7, Britta Ekström, den 31/3 1785 i Diö. Cirkeln är sluten och detta är troligen sista barnafödseln för Andreas Ekström. Modern vid detta tillfälle anges vara Britta Jönsdotter född 1730. [Stenbrohult (G) AI:4 (1781-1795) Bild 21 / sid 27]. Då Anders mor heter Brita Simonsdotter Elgh och denna dotter får samma namn som sin mor så bärs namnet Britta av tre generationer i följd, vilket anses vara rätt utbredd sedvana.

Bosatt:

1786 Diö (G). [22]

Liksom Patron finns Andreas Ekström, knipsmeden, medtagen (!) i en mantalslängd för år 1785. Uppgiftens betydelse en smula oklar men styrker i alla fall uppfattningen att Andreas befann sig i Diö vid sjön Möckelns östra strand vid denna tidpunkt. Men i husförhör deltog han icke!

Pensionerad:

1800 Vrankunge, Skatelöv (G). [23]

Andreas är antagligen inhyst hos sonen, Magnus Ekström, fram till sin död.

Död:

1810-06-23 Skatelöv (G). Dog av vattusot. [24]

Andreas Ekström, änkling och fd brukssmed dog i Vrankunge, hos sin son, Magnus Ekström, utfattig.
Detta betyder att Brita redan var död.

Begravd:

1810-06-27 Skatelöv (G). [25]


Barn med Brita Jönsdotter (1750 - )

Barn:

 Peter Ekström (1769 - )
 Maria Ekström (1772 - )
 Magnus Ekström (1774 - 1843)
 Catharina Ekström (1778 - 1782)
 Margareta Ekström (1780 - )
 Gustav Ekström (1783 - 1837)
 Britta Ekström (1785 - )


Barn med Catharina Nilsdotter (1749 - 1821)

absolvens:

1782-02-03 Kapellet, Grårör, Hoby (K). [19]

Erhöll absolvens som ogift mor - men böterna är obetalda.

Barn:

 Nils Andersson (1774 - 1852)
 Petter Andersson (1780 - )


Noteringar

Andreas Ekström är farfars farfars far till Ejnar Ekström:

Ekström, Ejnar (1934 - )
far: Ekström, Sigfrid (1889 - 1977)
far: Ekström, August (1850 - 1927)
far: Ekström, Gustaf (1797 - 1865)
far: Ekström, Magnus (1774 - 1843)
far: Ekström, Andreas (1750 - 1810)

Andreas Ekströms barn:
Inalles har jag kunnat registrera nio (9) barn till denne Andreas Ekström. Av dessa nio barn synes sju (7) ha tillkommit inom det eventuella äktenskapet. De nio barnen är födda under en fjortonårsperiod 1769 - 1785. Födelseböcker i socknarna Tingsås, Bräkne-Hoby, Göteryd samt Stenbrohult har studerats. Det kan finnas oupptäckta barn till denne Andreas Ekström...
En av svårigheterna med att spana på Andreas Ekström är, att han efter att, som 14-åring, flyttat ut ur föräldrahemmet i Diö i januari 1764, inte återfinns vid något husförhör, vare sig i Göteryd, Skatelöv, Stenbrohult, Tingsås eller Vissefjärda - därför stor osäkerhet omkring hans olika vistelser. Kan man förmoda ett avsiktligt undflyende från faderskapsanspråk? Andreas Ekströms fru:
Dunkelhet råder om Andreas äktenskap. Var han överhuvudtaget gift? Ingen vigsel reggad men vid olika barndop har Brita Jonasdotter född 1730, angetts som Andreas hustru. Dessvärre finns det många med detta namn och vi vet ej varifrån hon kommer eller när hon dog. Anders själv uppges vara änkling när han dör år 1810.
Som ung var Andreas Ekström bl a verksam på Linnefors Bruk, åren runt 1769, då Peter Ekström, 'den förlorade sonen', föddes.
* En beskrivning av 'Järnbruket Lindefors' i Vissefjärda finns att läsa i en kyrkobok som ArkivDigital står till tjänst med, och likaså Riksarkivet:
[Vissefjärda (G, H) C:2 (1736-1810) Bild 293 / sidorna 577-579].
Men Lindefors ligger i Svenarum ( F), medan Linnefors ligger i Vissefjärda (G, H), nuvarande Emmaboda. Sammanblandning av dessa två järnbruk är vanligt, de existerade vid samma tid, ungefär 1730 - 1850, men de är geografiskt åtskilda mer än 16 mil. Ytterligare en komplikation är att Linnefors järnbruk befann sig på länsgränsen; hade bl a masugnen liksom kraftdammen i Kåraböket, som är en västra del av socknen Vissefjärda och ligger i Kronobergs län (G) - men allt om Linnefors Bruk bokfördes av prästen i Vissefjärda (G,H). Bristerna i Vissefjärda sockens kyrkoböcker är högst påtagliga och om anställda smeder på Linnefors Bruk är föga arkiverat. Mantalslängderna skulle man hitta i Konga härads fögderiböcker men saknas för aktuella åren.
Smederna var jordlösa och del av proletariatet och finns av den anledningen inte alltid med i mantalsskrivningsböckerna. Deras skatteförmåga utnyttjades på annat sätt.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1750
Födelse 1750-01-10 Jämshög (K) [1]
1750
4 dagar
Dop 1750-01-14 Holje Järnbruk, Jämshög (K) [2]
1751
Bosatt 1751 Holje Järnbruk, Jämshög (K) [3]
1751
1 år
Brodern Lars Ekström föds 1751-07-06 Jämshög (K) [26]
1753
Bosatt 1753 Holje Järnbruk, Jämshög (K) [4]
1753
3 år
Brodern Peter Ekström föds 1753-11-09 Jämshög (K) [27]
1756
Bosatt 1756 Holje Järnbruk, Jämshög (K) [5]
1756
5 år
Systern Catharina Ekström föds 1756-01-08 Jämshög (K) [28]
1758
Bosatt 1758 Holje Järnbruk, Jämshög (K) [6]
1758
8 år
Brodern Johan Ekström föds 1758-01-31 Jämshög (K) [29]
1759
Bosatt 1759 Jämshög eller Stenbrohult [7]
1760
10 år
Brodern Carl Ekström föds 1760-10-29 Diö, Stenbrohult (G) [8]
1761
Bosatt 1761 Diö Knipsmedslänga (G) [8]
1762
Bosatt 1762 Diö Knipsmedslänga (G) [7]
1763
Bosatt 1763 Diö Knipsmedslänga (G) [9]
1763
13 år
Systern Margareta Ekström föds 1763-03-18 Diö (G) [30]
1764
Bosatt 1764 Diö Knipsmedslänga (G) [10]
1765
Bosatt 1765 Okänd plats [7]
1765
15 år
Brodern (J) Jonas Ekström föds 1765-04-30 Diö (G) [31]
1766
Bosatt 1766 Okänd plats [7]
1766
16 år
Brodern Gabriel Ekström föds 1766-03-21 Diö (G) [32]
1767
Bosatt 1767 Okänd plats [7]
1768
Bosatt 1768 Okänd plats [7]
1768
18 år
Systern Anna Maria Ekström föds 1768-09-26 Diö (G) [33]
1769
Bosatt 1769 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G) [11]
1769
19 år
Sonen Peter Ekström föds 1769-12-26 Vissefjärda (H) [11]
1770
Bosatt 1770 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G) [7]
1771
Bosatt 1771 Stenfors Bruk, Tingsås (G) [12]
1771
21 år
Systern Sofia Ekström föds 1771-04-04 Diö (G) [34]
1772
Bosatt 1772 Stenfors bruk, Tingsås (G) [12]
1772
22 år
Dottern Maria Ekström föds 1772-01-15 Tingsås (G) [35]
1774
Bosatt 1774 Stenfors Bruk, Tingsås (G) [13]
1774
24 år
Sonen Magnus Ekström föds 1774-11-02 Tingsås (G) [13]
1774
24 år
Sonen Nils Andersson föds 1774-12-21 Bräkne-Hoby (K) [14]
1774
24 år
Faderskap 1 1774-12-21 Grårör, Bräkne-Hoby (K) [14]
1777
Bosatt 1777 Danmark [15]
1778
Bosatt 1778 Sverige [16]
1778
28 år
Dottern Catharina Ekström föds 1778-03-25 Göteryd (G) [7]
1778
28 år
Brodern Peter Ekström dör 1778-05-01 Göteryd (G) [36]
1779
Bosatt 1779 Tyköp Vapenverk, Danmark [17]
1780
Bosatt 1780 Ryd Järnbruk, Göteryd (G) [18]
1780
30 år
Sonen Petter Andersson föds 1780-09-21 Bräkne-Hoby (K) [37]
1780
30 år
Faderskap 2 1780-09-21 Grårör, Bräkne-Hoby (K) [19]
1780
30 år
Dottern Margareta Ekström föds 1780-12-22 Göteryd (G) [38]
1782
32 år
absolvens Catharina Nilsdotter 1782-02-03 Kapellet, Grårör, Hoby (K) [19]
1782
32 år
Dottern Catharina Ekström dör 1782-04-12 Göteryd (G) [39]
1783
Bosatt 1783 Ry Järnbruk, Göteryd (G) [20]
1783
33 år
Sonen (G) Gustav Ekström föds 1783-02-16 Göteryd (G) [40]
1785
Bosatt 1785 Diö, Stenbrohult (G) [21]
1785
35 år
Dottern Britta Ekström föds 1785-03-31 Stenbrohult (G) [41]
1785
35 år
Systern Sofia Ekström dör 1785-07-20 Diö (G) [42]
1786
Bosatt 1786 Diö (G) [22]
1787
37 år
Fadern Knipsmedsmästare Gustaf Ekström dör 1787-01-10 Stenbrohult (G) [43]
1795
45 år
Systern Anna Maria Ekström dör 1795-07-06 Stenbrohult (G) [44]
1797
47 år
Barnbarnet Gustaf Ekström föds 1797-11-11 Göteryd (G) [45]
1800
Pensionering 1800 Vrankunge, Skatelöv (G) [23]
1800
50 år
Barnbarnet (C) Carl Peter Ekström föds 1800-05-18 Göteryd (G) [46]
1803
53 år
Modern Britta Simonsdotter Elgh dör 1803-12-01 Stenbrohult (G) [47]
1806
56 år
Barnbarnet (G) Bodil Ekström föds 1806-06-16 Bräkne-Hoby (K) [48]
1808
58 år
Barnbarnet (G) Marna Ekström föds 1808-05-02 Ronneby (K) [49]
1809
Brodern Carl Ekström dör 1809 Södra Sverige [50]
1810
60 år
Barnbarnet Peter Ekström föds 1810-05-26 Ronneby (K) [51]
1810
60 år
Död 1810-06-23 Skatelöv (G) [24]
1810
Begravning 1810-06-27 Skatelöv (G) [25]

Källor

[1]
Jämshög (K) CI:2 (1750-1764) Bild 28 / Sida 49
 
 
[2]
Jämshög (K) CI:2 (1750-1764) Bild 28 / sid 49
 
 
[3]
Jämshög (K) CI:2 (1750-1764) Bild 46 / sid 85
 
 
[4]
Jämshög (K) CI:2 (1750-1764) Bild 71 / sid 135
 
 
[5]
Jämshög (K) CI:2 (1750-1764) Bild 97 / sid 187
 
 
[6]
Jämshög (K) CI:2 (1750-1764) Bild 112 / sid 217
 
 
[7]
Saknas
 
 
[8]
Stenbrohult (G) C:2a (1751-1827) Bild 30 / sid 51
 
 
[9]
Stenbrohult (G) C:2a (1751-1827) Bild 36 / sid 63
 
 
[10]
Stenbrohult AI:3 1750-1772 Bild 245 / Sida 473
 
 
[11]
Vissefjärda (G, H) C:2 (1736-1810) Bild 152 / Sida 295
 
 
[12]
Tingsås (G) CI:4a (1770-1847) Bild 11 / sid 15
 
 
[13]
Tingsås (G) CI:4a (1770-1847) Bild 20 / sid 33
 
 
[14]
Bräkne-Hoby (K) CI:5 (1750-1780) Bild 2600 / sid 553
 
 
[15]
Anbytarforum
 
 
[16]
Göteryd (G) C:1 (1688-1787) Bild 336 / sid 663
 
 
[17]
Anbytarforum 2009 och 2012
 
 
[18]
Göteryd (G) C:1 (1688-1787) Bild 395 / sid 781
 
 
[19]
Bräkne-Hoby (K) CI:5 (1750-1780) Bild 2640 / sid 561
 
 
[20]
Göteryd (G) C:1 (1688-1787) Bild 400 / sid 791
 
 
[21]
Stenbrohult (G) C:2a (1751-1827) Bild 87 / sid 165
 
 
[22]
Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820 (G) 81 (1785) Bild 2000 / sid 385
 
 
[23]
Skatelöv (G) AI:4 (1792-1808) Bild 47 / sid 32b
 
 
[24]
Skatelöv (G) CI:4 (1807-1855) Bild 379 / Sida 372
 
 
[25]
Skatelöv (G) CI:4 (1807-1855) Bild 379 / sid 372
 
 
[26]
Jämshög (K) CI:2 (1750-1764) Bild 46 / Sida 85
 
 
[27]
Jämshög (K) CI:2 (1750-1764) Bild 71 / Sida 135
 
 
[28]
Jämshög (K) CI:2 (1750-1764) Bild 97 / Sida 187
 
 
[29]
Jämshög (K) CI:2 (1750-1764) Bild 112 / Sida 217
 
 
[30]
Stenbrohult (G) C:2a (1751-1827) Bild 36 / Sida 63
 
 
[31]
Stenbrohult (G) C:2a (1751-1827) Bild 41 / Sida 73
 
 
[32]
Stenbrohult (G) C:2a (1751-1827) Bild 42 / Sida 75
 
 
[33]
Stenbrohult (G) C:2a (1751-1827) Bild 49 / Sida 89
 
 
[34]
Stenbrohult (G) C:2a (1751-1827) Bild 55 / Sida 101
 
 
[35]
Tingsås (G) CI:4a (1770-1847) Bild 11 / Sida 15
 
 
[36]
Göteryd (G) C:1 (1688-1787) Bild 334 / sid 659
 
 
[37]
Födelseboken i Bräkne-Hoby sidan 561
 
 
[38]
Göteryd (G) C:1 (1688-1787) Bild 395 / Sida 781
 
 
[39]
Göteryd (G) C:1 (1688-1787) Bild 336 / Sida 663
 
 
[40]
Göteryd (G) C:1 (1688-1787) Bild 400 / Sida 791
 
 
[41]
Stenbrohult (G) C:2a (1751-1827) Bild 87 / Sida 165
 
 
[42]
Stenbrohult (G) C:2b (1751-1827) Bild 114 / Sida 655
 
 
[43]
Stenbrohult (G) C:2b (1751-1827) Bild 117 / Sida 661
 
 
[44]
Stenbrohult (G) C:2b (1751-1827) Bild 133 / Sida 693
 
 
[45]
Göteryd C:2 1788-1829 Bild 30 / Sida 51
 
 
[46]
Göteryd (G) C:2 (1788-1829) Bild 40 / sid 71
 
 
[47]
Stenbrohult (G) C:2b (1751-1827) Bild 155 / sid 737 (AID: v32366.b155.s737, NAD: SE/VALA/00346)
 
 
[48]
Bräkne-Hoby (K) CI:7 (1801-1820) Bild 350 / sid 33
 
 
[49]
Ronneby (K) CI:8 (1801-1824) Bild 940 / sid 175
 
 
[50]
T v obekant datum o plats
 
 
[51]
Ronneby (K) CI:8 (1801-1824) Bild 1200 / sid 227