Lars Ekström

knipsmed och smed. Blev 73 år.

Antavla

Far:

 Gustaf Ekström (1719 - 1787)

Mor:

 Britta Simonsdotter Elgh (1725 - 1803)

Född:

1751-07-06 Jämshög (K). [1]

Döpt:

1751-07-07 Holje Järnbruk Jämshög (K). [2]

Faderns namn, Gustaf Ekström noterades ensamt i dopboken. Brita Simonsdotter var dock bestämt närvarande, åtminstone vid födseln. Detta blev parets andra barn, av sammanlagt elva födda åren 1750-1771.
Dopnamn: Lars Ekström.
Testes:
Mattias Svenssons hustru Kerstin i Holje, Olof Nilsson och Nils Persson därsammanstädes. Tack Maj-Britt Sundin!

Bosatt:

1769 Diö Bruk, Stenbrohult (G). [3]

Lars är lärdräng hos sin far och blivande knipsmed bland sina bröder, knipsmederna vid Dÿö Bruk.

Bosatt:

1770 Diö Knipsmedslänga (G). [4]

Sonen Lars är nu 19 år och finns därför mantalsskriven - jämte sin far, knipsmedsmästaren Gustaf Ekström.

Bosatt:

1773 Stenfors Järnbruk, Tingsås (G). [5]

Hfl i Tingsås socken saknas åren 1737-1785.

Bosatt:

1774 Huseby Bruk, Skatelöv (G). [5]

Hfl i Skatelöv saknas för åren 1770-1780.

Bosatt:

1775-04 Hoby (K). [6]

Äktenskap nr 1 med Anna Nilsdotter från Grårör i Blekinge.

Bosatt:

1775-10 Ryds Järnbruk, Göteryd (G). [7]

Lars Ekström och Anna Nilsdotter får sitt första barn i Göteryd dit de flyttat efter vigseln i april 1775.
Den 3/10 1775 föddes dottern Christina Ekström.

Bosatt:

1777 Ryds Järnbruk, Göteryd (G). [8]

Den 8 Maj 1777 föddes sonen Jonas Ekström.

Bosatt:

1778 Ryds Järnbruk, Göteryd (G). [9]

Bosatt:

1779 Ryds Järnbruk, Göteryd (G). [10]

Den 18/1 1779 föddes sonen Magnus Peter.

Bosatt:

1780 Ryds Järnbruk, Göteryd (G). [11]

Den 1/3 1780 föddes sonen Johannes Ekström, som dog en månad gammal.
Fadern, Lars Ekström är ringsmed vid bruket. Familjen är således i mars 1780 fortfarande kvar vid Ryds Järnbruk i Göteryd - då sonen Johannes kommer till världen och även avlider där. Men i nästa husförhörslängd återfinns familjen inte längre i Göteryd.

Bosatt:

1782 Åryd (K). [12]

Johannes, en sons nedkomst, i Hallahult, Åryds socken.
Några hfl finns ej i Åryd före 1813.

Bosatt:

1785 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G). [13]

Bosatt:

1785-04 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G). [14]

Dottern Nilla föddes den 1/4 1785 vid Linnefors Järnbruk, Vissefjärda socken G-delen.

Bosatt:

1791 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G). [15]

Bosatt:

1793 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G). [16]

Lars Ekströms första hustru, Anna Nilsdotter från Grårör, går bort vid 47 års ålder, den 11/9 1793.

Bosatt:

1794-10 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G). [17]

Äktenskap nr 2 med Katarina Petersdotter. Lars Ekström gifter om sig. De fyra barnen: Christina 18 år, Jonas 16 år, Magnus Peter 14 år och Nilla 9 år, får en styvmor, Katarina Petersdotter.

Bosatt:

1795 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G). [18]

Bosatt:

1795-07 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G). [19]

Sonen Peter föddes 8/7 1795.
Födelseboken har denna korta notis: Peter föddes av knipsmeden Lars Ekström på Linnefors. Inget namn på modern som är Lars nya hustru sedan oktober 1794.

Bosatt:

1796 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G). [20]

Bosatt:

1797 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G). [21]

Lars Ekström jämte sonen Jonas anges vara mantalsskriven i Kåraböket, Vissefjärdas Kronobergsdel.

Bosatt:

1798 Mortorp (H). [22]

Av kyrkböckerna i Mortorp är det mest bara Födelse- och Dopboken som utgör källan för uppgifter om familjen Lars Ekström.

Bosatt:

1798-07 Mortorp (H). [22]

Dottern Anna Maria föddes den 10/7 1798.
Föräldrar: Sockensmed Lars Ekström o h hu Catharina Petersdotter å Runtorps ägor. Modern är 36 år. Faddrar: Bonden Peter Håkansson i Runtorp, Olof Trulsson, Hustrun Catharina Zackrisdotter, Sigrid Olofsdotter.

Bosatt:

1802-04-08 Mortorp (H). [23]

Hustrun Katarina Persdotter dog i barnsbörd - om jag uppfattat dödboksnoteringen korrekt.

Bosatt:

1802-09-20 Mortorp (H). [23]

Den nu moderlösa flickan Anna Maria avlider, bara fyra år gammal.
Kopporna anges som dödsorsak.

Bosatt:

1802-11 Mortorp (H). [24]

Äktenskap nr 3 med Anna d:y Nilsdotter från Mortorp.

Bosatt:

1803 Mortorp (H). [25]

Dottern Brita Stina föddes den 2/12 1803. Hon döps den 4/12.

Bosatt:

1805 Mortorp (H). [26]

Denna hfl har sju aktuella personer, bosatta på torp å Runtorp ägor. Fyra av dessa är strukna, bl a en Gustaf; möjligen är denne den gosse som föddes 1795 i Visssefjärda - då under namnet Peter?
De ostrukna äro: Smed Lars Ekström, dotter Brita Stina, Dotter Anna Maria född 12/2 1809.

Bosatt:

1806 Mortorp (H). [27]

Dottern Anna Maria föddes den 19/3 1806. Modern är 32 år.

Bosatt:

1809-01 Mortorp (H). [28]

Dottern Anna Maria Ekström som föddes den 19/3 1806 i Mortorp, dör 12/1 1809 enligt Mortorps dödbok:
[Mortorp (H) C:2 (1797-1833) Bild 274 / sid 543].

Bosatt:

1809-02 Mortorp (H). [29]

Egenartat: Samma dag som 'den tidigarefödda' Anna Maria Ekström dör, den 12/1 1809, föds en ny dotter som döps Anna Maria Ekström enligt Mortorps födelse- och dopbok:
[Mortorp (H) C:2 (1797-1833) Bild 82 / sid 159].
Födelsen har enligt min mening bokförts en månad fel; födelsen har skett i februari inte i januari. Jag rättar mig i stället efter det datum som noterats i husförhörslängden:
[Mortorp (H) AI:3 (1805-1810) Bild 59 / sid 56]
dvs korrekt födelsedatum: 12/2 1809.

Bosatt:

1809-10 Mortorp (H). [30]

Lars Ekströms tredje hustru, Anna den yngre Nilsdotter, dör den 10/10 1809.

Bosatt:

1809-12 Mortorp (H). [29]

Sonen Gustaf avlider den 3/12 1809 - dog av fläckfeber 14 år gammal. Detta torde avse sonen Peter, med nedkomst i Linnefors 1795, men en smula osäkert är det onekligen.

Bosatt:

1810 Runtorp, Mortorp (H). [26]

Torp på Runtorp ågor, det finns sju personer på hfl, varav fyra är strukna. Ostrukna äro Smed Lars Ekström, Dotter Britta Stina samt en dotter född 12/2 1809, Anna Maria.
En notering om att Anna Maria - en dotter som föddes 1798, har avlidit 1802, fyra år gammal. Övriga noteringarna svårbegripliga.

Bosatt:

1814 Runtorp nr 3, Mortorp (H). [31]

Lars Ekström, ensam med två döttrar - men födelsetiderna avviker från de i Mortorps dopbok C:2.
Brita Stina torde rätteligen vara född 2/12 1803.
Anna Maria torde rätteligen vara född 12/1 1809.

Bosatt:

1816-10 Runtorp, Mortorp (H). [32]

Äktenskap nr 4 med Catharina Nilsdotter från Vargsmåla.

Bosatt:

1817 Mortorp (H). [33]

Sonen Gustaf föddes den 12/7 1817. Modern Catharina är 38 år.

Död:

1825-07-03 Mortorp (H). Dog av dog 'af ålder'. [34]

Den 3 juli 1825 dog Peter Ekström, 80 år gammal, fattighjon i Runtorp, gift, av ålder. fel i namn o ålder misstänks!


Äktenskap med Anna Nilsdotter (1745 - 1793)

Vigsel:

1775-04-14 Bräkne-Hoby (K). [6]

* Lars Ekströms 1:a äktenskap *
Vigselbokens text:
Lars Ekström Knipsmedgesäll vid Huseby Bruk i Skatelövs socken, med pigan Anna Nilsdotter ifrån Grårör i Bräkne-Hoby socken. Lysningen får väl god attest från prästen i Skatelövs församling samt ges från sin fader, Gustaf Ekström, livligt bifall till detta äktenskap. Hon likaledes får god attest från doktor Stricker i Karlshamn, samt erhåller sin faders goda samtycke.
Mer om doktor Stricker i Karlshamn: [sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Christopher_Stricker]
Lysningen i januari 1775, vigseldatum: 14 April 1775.

Barn:

 Christina Ekström (1775 - 1831)
 Jonas Ekström (1777 - )
 Magnus Peter Ekström (1779 - )
 Johannes Ekström (1780 - 1780)
 Johannes Ekström (1782 - )
 Nilla Larsdotter Ekström (1785 - 1839)


Äktenskap med Katarina Petersdotter (1762 - 1802)

Vigsel:

1794-10-03 Vissefjärda (G,H). [35]

* Lars Ekströms 2:a äktenskap. *
Vissefjärdas vigselbok: saknas för detta år!

Barn:

 Peter Ekström (1795 - 1809)
 Anna 1 Maria Ekström (1798 - 1802)


Äktenskap med Anna d:y Nilsdotter (1770 - 1809)

Vigsel:

1802-11-19 Löfshults Ägor, Mortorp (H). [36]

* Lars Ekströms 3:e äktenskap. *
Bruden är Anna den yngre Nilsdotter på Löfshults Ägor.
Tre barn föddes i detta äktenskap, åren 1803, 1806 och 1809.

Barn:

 Brita Stina Ekström (1803 - )
 Anna 2 Maria Ekström (1806 - 1809)
 Anna Maria Ekström (1809 - 1881)


Äktenskap med Catharina Nilsdotter (1778 - 1825)

Vigsel:

1816-10-26 Runtorps Ägor, Mortorp (H). [32]

* Lars Ekströms 4:e äktenskap. * Lars är 65 men bruden, en enka, hon är lite yngre, 38 år. *
Text i Mortorps vigselbok: .. vigdes Inhyses f d Sockensmeden Lars Ekström på Runtorps ägor och hustrun Catharina Nilsddotter därstädes.
Att hon kallas hustru tyder på att även hon varit gift tidigare.

Barn:

 Gustaf Ekström (1817 - 1894)


Noteringar

Knipsmeden, ringsmeden Lars Ekström är min farfars farfars farbror. Lars Ekström (1751 - 1825). Inte den mest lyckosamme av elva syskon. Även om hans öde inte är ovanligt eller att hans liv varit beklagansvärt. Han har inga ättlingar i livet med samma efternamn. Den senast kända var Anna Maria Ekström, född 1809, gift Sjögren, och som änka avled i Böda Prästgård på norra Öland, 1881. Den sista hustruns, Katarina Nilsdotters död,1825, saknar källangivelse. Två barn med ovissa öden äro: Nilla - född 1785 i Linnefors och Britta Stina, född 1803 i Mortorp. Lars Ekströms släktgren har eventuellt upphört.
Lars Ekström har sammanlagt elva barn med fyra olika hustrur:
1. Anna Nilsdotter (1746-1793)
2. Catharina Petersdotter (1762-1802)
3. Anna d:y Nilsdotter (1770 - 1809)
4. Catharina Nilsdotter (1778-1825)
Liksom sin fader och sina bröder är Lars Ekström från början knipsmed. Dessa har varit eftertraktade yrkesmän vid järnbruken under mitten och slutet av sjuttonhundratalet. Lars Ekström har en relation till de här bruken:
Holje Järnbruk i Blekinge - där han föddes 1751.
Diö bruk, Stenbrohult socken, åren 1768 - 1770.
Huseby bruk, Skatelöv socklen, åren 1771-1773.
Stenfors Bruk, Tingsås socken, åren 1774-1776.
Diö bruk, Göteryd, åren 1777- 1781.
Linnefors Jernbruk, Vissefjärda, åren 1782-1797.

Om Bruket i Linnefors kan man läsa här:
Vissefjärda (G, H) C:2 (1736-1810) Bild 293 / sid 577 (AID: v29960.b293.s577, NAD: SE/VALA/00426)
Det är inte långt mellan de här bruken i Småland - från det ena till det andra kan man lätt vandra på en dag. En svårighet att finna knipsmeden Lars Ekström på 'rätt bruk' dessa år på 1700-talet beror på att husförhörslängderna i kyrkböckerna i många fall saknas. Exempelvis har vi inga för Vissefjärda socken före 1801, inga för Skatelöv för åren 1770-1780. Tingsås har en lucka åren 1737-1784.
Jag har försökt mig på en rekonstruktion genom att ha barnafödslarna som vägmärken. Smeden Lars Ekström fann jag ha fått sammanlagt elva barn med fyra olika hustrur, från 1775 då Lars var 24 år till 1817 då han hunnit bli 66 år gammal. Fyra av barnen föddes i Göteryd, två i Vissefjärda och fem i Mortorp. Lars andra vigsel är en osäker uppgift då vigselbok saknas i Vissefjärda. Knappast några uppgifter finns om andra hustrun. Mortorps dödbok anger Lars som Peter och han beskrivs som gift fattighjon. Det är fel namn men också en åldersangivelse som kan ifrågasättas; om man drar dödsåret från födelseåret blir det 71 år men i Mortorp har de funnit att han blev åttio.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1751
Födelse 1751-07-06 Jämshög (K) [1]
1751
1 dagar
Dop 1751-07-07 Holje Järnbruk Jämshög (K) [2]
1753
2 år
Brodern Peter Ekström föds 1753-11-09 Jämshög (K) [37]
1756
4 år
Systern Catharina Ekström föds 1756-01-08 Jämshög (K) [38]
1758
6 år
Brodern Johan Ekström föds 1758-01-31 Jämshög (K) [39]
1760
9 år
Brodern Carl Ekström föds 1760-10-29 Diö, Stenbrohult (G) [40]
1762
Makan Katarina Petersdotter föds 1762 Kalmar län (H) [41]
1763
11 år
Systern Margareta Ekström föds 1763-03-18 Diö (G) [42]
1765
13 år
Brodern Jonas Ekström föds 1765-04-30 Diö (G) [43]
1766
14 år
Brodern Gabriel Ekström föds 1766-03-21 Diö (G) [44]
1768
17 år
Systern Anna Maria Ekström föds 1768-09-26 Diö (G) [45]
1769
Bosatt 1769 Diö Bruk, Stenbrohult (G) [3]
1770
Bosatt 1770 Diö Knipsmedslänga (G) [4]
1770
18 år
Makan Anna d:y Nilsdotter föds 1770-01-22 Mortorp (H) [46]
1771
19 år
Systern Sofia Ekström föds 1771-04-04 Diö (G) [47]
1773
Bosatt 1773 Stenfors Järnbruk, Tingsås (G) [5]
1774
Bosatt 1774 Huseby Bruk, Skatelöv (G) [5]
1775
Bosatt 1775-04 Hoby (K) [6]
1775
23 år
Vigsel Anna Nilsdotter 1775-04-14 Bräkne-Hoby (K) [6]
1775
Bosatt 1775-10 Ryds Järnbruk, Göteryd (G) [7]
1775
24 år
Dottern Christina Ekström föds 1775-10-03 Göteryd (G) [7]
1777
Bosatt 1777 Ryds Järnbruk, Göteryd (G) [8]
1777
25 år
Sonen Jonas Ekström föds 1777-05-08 Göteryd (G) [48]
1778
Bosatt 1778 Ryds Järnbruk, Göteryd (G) [9]
1778
26 år
Brodern Peter Ekström dör 1778-05-01 Göteryd (G) [49]
1778
27 år
Makan Catharina Nilsdotter föds 1778-10-01 Mortorp (H) [50]
1779
Bosatt 1779 Ryds Järnbruk, Göteryd (G) [10]
1779
27 år
Sonen Magnus Peter Ekström föds 1779-01-18 Göteryd (G) [51]
1780
Bosatt 1780 Ryds Järnbruk, Göteryd (G) [11]
1780
28 år
Sonen Johannes Ekström föds 1780-03-01 Göteryd (G) [11]
1780
28 år
Sonen Johannes Ekström dör 1780-04-11 Göteryd (G) [52]
1782
Bosatt 1782 Åryd (K) [12]
1782
30 år
Sonen Johannes Ekström föds 1782-04-21 Åryd (K) [12]
1785
Bosatt 1785 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G) [13]
1785
Bosatt 1785-04 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G) [14]
1785
33 år
Dottern Nilla Larsdotter Ekström föds 1785-04-01 Vissefjärda (H) [14]
1785
34 år
Systern Sofia Ekström dör 1785-07-20 Diö (G) [53]
1787
35 år
Fadern Knipsmedsmästare Gustaf Ekström dör 1787-01-10 Stenbrohult (G) [54]
1791
Bosatt 1791 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G) [15]
1793
Bosatt 1793 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G) [16]
1793
42 år
Makan Anna Nilsdotter dör 1793-09-11 Vissefjärda (H) [16]
1794
Bosatt 1794-10 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G) [17]
1794
43 år
Vigsel Katarina Petersdotter 1794-10-03 Vissefjärda (G,H) [35]
1795
Bosatt 1795 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G) [18]
1795
Bosatt 1795-07 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G) [19]
1795
44 år
Systern Anna Maria Ekström dör 1795-07-06 Stenbrohult (G) [55]
1795
44 år
Sonen Peter Ekström föds 1795-07-08 Vissefjärda (H) [56]
1796
Bosatt 1796 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G) [20]
1797
Bosatt 1797 Linnefors Bruk, Vissefjärda (G) [21]
1798
Bosatt 1798 Mortorp (H) [22]
1798
Bosatt 1798-07 Mortorp (H) [22]
1798
47 år
Dottern Anna 1 Maria Ekström föds 1798-07-10 Mortorp (H) [57]
1800
48 år
Barnbarnet Gustava Wallentin föds 1800-06-08 Växjö (G) [58]
1802
50 år
Makan Katarina Petersdotter dör 1802-04-08 Mortorp (H) [41]
1802
50 år
Bosatt 1802-04-08 Mortorp (H) [23]
1802
51 år
Dottern Anna 1 Maria Ekström dör 1802-09-20 Mortorp (H) [23]
1802
51 år
Bosatt 1802-09-20 Mortorp (H) [23]
1802
Bosatt 1802-11 Mortorp (H) [24]
1802
51 år
Vigsel Anna d:y Nilsdotter 1802-11-19 Löfshults Ägor, Mortorp (H) [36]
1803
Bosatt 1803 Mortorp (H) [25]
1803
52 år
Modern Britta Simonsdotter Elgh dör 1803-12-01 Stenbrohult (G) [59]
1803
52 år
Dottern Brita Stina Ekström föds 1803-12-02 Mortorp (H) [60]
1804
53 år
Barnbarnet Anna Lisa Wallentin föds 1804-11-08 Hemmesjö (G) [61]
1805
Bosatt 1805 Mortorp (H) [26]
1805
53 år
Barnbarnet Anna Lisa Wallentin dör 1805-01-27 Hemmesjö (G) [62]
1806
Bosatt 1806 Mortorp (H) [27]
1806
Brodern Carl Ekström dör 1806 Södra Sverige [63]
1806
54 år
Dottern Anna 2 Maria Ekström föds 1806-03-19 Mortorp (H) [64]
1806
54 år
Barnbarnet Elias Wallentin föds 1806-05-05 Hemmesjö (G) [65]
1806
55 år
Barnbarnet Elias Wallentin dör 1806-09-11 Hemmesjö (G) [66]
1807
56 år
Barnbarnet Johan Erik Wallentin föds 1807-09-27 Hemmesjö (G) [67]
1809
Bosatt 1809-01 Mortorp (H) [28]
1809
57 år
Dottern Anna 2 Maria Ekström dör 1809-01-12 Mortorp (H) [28]
1809
Bosatt 1809-02 Mortorp (H) [29]
1809
57 år
Dottern Anna Maria Ekström föds 1809-02-12 Mortorp (H) [68]
1809
Bosatt 1809-10 Mortorp (H) [30]
1809
58 år
Makan Anna d:y Nilsdotter dör 1809-10-10 Mortorp (H) [29]
1809
Bosatt 1809-12 Mortorp (H) [29]
1809
58 år
Sonen Peter Ekström dör 1809-12-03 Mortorp (H) [29]
1810
Bosatt 1810 Runtorp, Mortorp (H) [26]
1810
58 år
Brodern Andreas Ekström dör 1810-06-23 Skatelöv (G) [69]
1810
59 år
Barnbarnet Anna Lisa Wallentin föds 1810-07-22 Hemmesjö (G) [70]
1813
61 år
Barnbarnet Anna Cajsa Wallentin föds 1813-04-22 Stenbrohult (G) [71]
1814
Bosatt 1814 Runtorp nr 3, Mortorp (H) [31]
1814
62 år
Barnbarnet Anna Cajsa Wallentin dör 1814-03-21 Diö (G) [72]
1814
62 år
Barnbarnet Anna Lisa Wallentin dör 1814-04-22 Diö (G) [72]
1815
63 år
Barnbarnet Brita Stina Wallentin föds 1815-03-12 Diö Bruk (G) [73]
1816
Bosatt 1816-10 Runtorp, Mortorp (H) [32]
1816
65 år
Vigsel Catharina Nilsdotter 1816-10-26 Runtorps Ägor, Mortorp (H) [32]
1816
65 år
Barnbarnet Brita Stina Wallentin dör 1816-11-19 Diö (G) [74]
1817
Bosatt 1817 Mortorp (H) [33]
1817
66 år
Sonen Gustaf Ekström föds 1817-07-12 Mortorp (H) [75]
1819
68 år
Barnbarnet Peter Jonasson föds 1819-08-11 Madesjö (H) [76]
1820
68 år
Barnbarnet Britta Christina Wallentin föds 1820-01-17 Tingsås (G) [77]
1820
69 år
Systern Catharina Ekström dör 1820-07-24 Diö (G) [78]
1824
73 år
Brodern Gabriel Ekström dör 1824-07-15 Asarum (K) [79]
1824
73 år
Barnbarnet Maria Jonasdotter föds 1824-10-31 Madesjö (H) [80]
1825
Makan Catharina Nilsdotter dör 1825 Mortorp (H) [81]
1825
73 år
Död 1825-07-03 Mortorp (H) [34]

Källor

[1]
Jämshög (K) CI:2 (1750-1764) Bild 46 / Sida 85
 
 
[2]
Jämshög (K) CI:2 (1750-1764) Bild 46 / sid 85
 
 
[3]
Stenbrohult (G) AI:3 (1750-1772) Bild 245 / sid 473
 
 
[4]
Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820 (G) 77 (1770) Bild 460 / sid 40
 
 
[5]
hfl Saknas
 
 
[6]
Bräkne-Hoby (K) CI:5 (1750-1780) Bild 2400 / sid 473
 
 
[7]
Göteryd (G) C:1 (1688-1787) Bild 370 / sid 731
 
 
[8]
Göteryd (G) C:1 (1688-1787) Bild 375 / sid 741
 
 
[9]
Göteryd (G) AI:1 (1769-1778) Bild 166 / sid 319
 
 
[10]
Göteryd (G) C:1 (1688-1787) Bild 390 / sid 771
 
 
[11]
Göteryd (G) C:1 (1688-1787) Bild 394 / sid 779
 
 
[12]
Åryd (K) CI:2 (1768-1793) Bild 48 / sid 42
 
 
[13]
Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820 (G) 81 (1785) Bild 450 / sid 75
 
 
[14]
Vissefjärda (G, H) C:2 (1736-1810) Bild 199 / sid 389
 
 
[15]
Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820 (G) 83 (1791) Bild 390 / sid 67
 
 
[16]
Vissefjärda (G, H) C:2 (1736-1810) Bild 403 / sid 797
 
 
[17]
Saknas
 
 
[18]
Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820 (G) 85 (1795) Bild 290 / sid 49
 
 
[19]
Vissefjärda (G, H) C:2 (1736-1810) Bild 245 / sid 481
 
 
[20]
Häradsskrivaren i Konga fögderi (-1917) (G) FI:1 (1797) Bild 3130 / sid 1057
 
 
[21]
Häradsskrivaren i Konga fögderi (-1917) (G) FI:1 (1797) Bild 1010 / sid 99
 
 
[22]
Mortorp (H) C:2 (1797-1833) Bild 41 / sid 77
 
 
[23]
Mortorp (H) C:2 (1797-1833) Bild 262 / sid 519
 
 
[24]
Mortorp (H) C:2 (1797-1833) Bild 7 / sid 9
 
 
[25]
Mortorp (H) C:2 (1797-1833) Bild 60 / sid 115
 
 
[26]
Mortorp (H) AI:3 (1805-1810) Bild 59 / sid 56
 
 
[27]
Mortorp (H) C:2 (1797-1833) Bild 69 / sid 133
 
 
[28]
Mortorp (H) C:2 (1797-1833) Bild 274 / sid 543
 
 
[29]
Mortorp (H) C:2 (1797-1833) Bild 276 / sid 547 (AID: v39813.b276.s547, NAD: SE/VALA/00252)
 
 
[30]
Saknas f n
 
 
[31]
Mortorp (H) AI:4 (1810-1814) Bild 63 / sid 115
 
 
[32]
Mortorp (H) C:2 (1797-1833) Bild 19 / sid 33
 
 
[33]
Mortorp (H) C:2 (1797-1833) Bild 120 / sid 235
 
 
[34]
Mortorp (H) C:2 (1797-1833) Bild 301 / sid 597
 
 
[35]
Vigselbok saknas i Vissefjärda
 
 
[36]
Mortorp (H) C:2 (1797-1833) Bild 7 / sid 9.
 
 
[37]
Jämshög (K) CI:2 (1750-1764) Bild 71 / Sida 135
 
 
[38]
Jämshög (K) CI:2 (1750-1764) Bild 97 / Sida 187
 
 
[39]
Jämshög (K) CI:2 (1750-1764) Bild 112 / Sida 217
 
 
[40]
Stenbrohult (G) C:2a (1751-1827) Bild 30 / sid 51
 
 
[41]
Mortorp (H) C:2 (1797-1833) Bild 262 / Sida 519
 
 
[42]
Stenbrohult (G) C:2a (1751-1827) Bild 36 / Sida 63
 
 
[43]
Stenbrohult (G) C:2a (1751-1827) Bild 41 / Sida 73
 
 
[44]
Stenbrohult (G) C:2a (1751-1827) Bild 42 / Sida 75
 
 
[45]
Stenbrohult (G) C:2a (1751-1827) Bild 49 / Sida 89
 
 
[46]
Mortorp (H) C:1 (1737-1796) Bild 102 / sid 197
 
 
[47]
Stenbrohult (G) C:2a (1751-1827) Bild 55 / Sida 101
 
 
[48]
Göteryd (G) C:1 (1688-1787) Bild 375 / Sida 741
 
 
[49]
Göteryd (G) C:1 (1688-1787) Bild 334 / sid 659
 
 
[50]
Mortorp (H) C:1 (1737-1796) Bild 182 / Sida 357
 
 
[51]
Göteryd (G) C:1 (1688-1787) Bild 390 / Sida 771
 
 
[52]
Göteryd (G) C:1 (1688-1787) Bild 335 / sid 661
 
 
[53]
Stenbrohult (G) C:2b (1751-1827) Bild 114 / Sida 655
 
 
[54]
Stenbrohult (G) C:2b (1751-1827) Bild 117 / Sida 661
 
 
[55]
Stenbrohult (G) C:2b (1751-1827) Bild 133 / Sida 693
 
 
[56]
Vissefjärda (G, H) C:2 (1736-1810) Bild 245 / Sida 481
 
 
[57]
Mortorp (H) C:2 (1797-1833) Bild 41 / Sida 77
 
 
[58]
Växjö (G) C:2 (1765-1806) Bild 346 / sid 679
 
 
[59]
Stenbrohult (G) C:2b (1751-1827) Bild 155 / sid 737 (AID: v32366.b155.s737, NAD: SE/VALA/00346)
 
 
[60]
Mortorp (H) C:2 (1797-1833) Bild 60 / Sida 115
 
 
[61]
Hemmesjö med Tegnaby (G) CI:2 (1751-1830) Bild 133 / sid 257
 
 
[62]
LW
 
 
[63]
T v obekant datum o plats
 
 
[64]
Mortorp (H) C:2 (1797-1833) Bild 69 / Sida 133
 
 
[65]
Hemmesjö med Tegnaby (G) CI:2 (1751-1830) Bild 136 / sid 263
 
 
[66]
Hemmesjö med Tegnaby (G) CI:2 (1751-1830) Bild 202 / sid 391
 
 
[67]
Hemmesjö med Tegnaby (G) CI:2 (1751-1830) Bild 139 / sid 269
 
 
[68]
Mortorp (H) C:2 (1797-1833) Bild 82 / Sida 159 samt Hfl AI:3 / sid 56.
 
 
[69]
Skatelöv (G) CI:4 (1807-1855) Bild 379 / Sida 372
 
 
[70]
Hemmesjö med Tegnaby (G) CI:2 (1751-1830) Bild 145 / sid 281
 
 
[71]
Stenbrohult (G) C:2a (1751-1827) Bild 175 / sid 339
 
 
[72]
Stenbrohult (G) C:2b (1751-1827) Bild 198 / sid 823
 
 
[73]
Stenbrohult (G) C:2a (1751-1827) Bild 181 / sid 351
 
 
[74]
Stenbrohult (G) C:2b (1751-1827) Bild 208 / sid 843
 
 
[75]
Mortorp (H) C:2 (1797-1833) Bild 120 / Sida 235
 
 
[76]
Madesjö (H) CI:4 (1782-1825) Bild 222 / sid 433
 
 
[77]
Tingsås (G) CI:4a (1770-1847) Bild 208 / sid 409
 
 
[78]
Stenbrohult (G) C:2b (1751-1827) Bild 222 / sid 871
 
 
[79]
Asarum (K) CI:5 (1814-1828) Bild 3290 / sid 743
 
 
[80]
Madesjö (H) CI:4 (1782-1825) Bild 279 / sid 547
 
 
[81]
Saknas dessvärre