hem   —   index   —   dir   —   ned

Näranog alla bilder på personer stoppade!

M.a.a. den nya Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), vilken
trätt i kraft den 24 oktober 1998 har jag beslutat att stoppa
visningen av alla bilder på nu levande personer.
Jag reducerar antalet bilder med ca 38%

or hor line

DN 19hundrakallt åhej å hå - va de går

or hor line

or hor line

or hor line

or hor line

URL:		http://web.telia.com/~u86113747/globe/bildeskol.html (old)
URL:		http://www.blompottan.se/TEL/3747/globe/bildeskol.html (new)
Update:		2010 04 29 [2014 02 26]
Upplysningsvis:	Det finns alternativ. T ex på six har vi en variant av bildeskol.html

or hor line