hemsidan bildeskol

red hor lin

Näranog alla bilder på personer stoppade!

red hor lin

M.a.a. den nya Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), vilken
trätt i kraft den 24 oktober 1998 har jag beslutat att stoppa
visningen av alla bilder på nu levande personer.
Jag reducerar antalet bilder med ca 38%

red hor lin

DN 1984 åhej å hå - va de går

red hor lin

red hor lin

red hor lin

Valid CSS!U p p

red hor lin