red hor line

€jnar €kström

red hor line

red hor line

morgonvattning

red hor line

Värnamovisan

text: Algot Fogelberg, Arvid Lindström
musik: Traditionell

Jag sjunger till positivets toner En sång om kärlekens ljuva zoner, En sång om kärlek och hopp och tro I Apladalen i Värnamo.
Det var en yngling som hette Petter, Från Västbo socken, Hult gården heter:
Han svarvar pinnar, det må ni tro På stolfabriken i Värnamo.
En afton gick han till gröna lunden, Att promenera i aftonstunden, Han gick sen solen sig lagt till ro Till Apladalen i Värnamo.
På vägen mötte han en vacker flicka, Som kärleksfullt uppå honom blicka! Han lyft´ på hatten och sa: Månntro Är fröken hemma i Värnamo?
Ack nej i Östbo där är jag hemma, Min far är bonde, mitt namn är Emma. Jag ämnar här blott en tid att bo Och lära sy uti Värnamo.
Då bjöd han henne helt artigt armen. Från deras hjärtan i ungdomsbarmen Nu byggde Amor helt snabbt en bro I Apladalen i Värnamo.
Och nu sa Petter: Min flicka rara! Säg vill du ja på min fråga svara? Säg, vill du svära mig evig tro I Apladalen i Värnamo?
Ack ja, sa Emma: Min Petter kära Att dig tillhöra det vill jag svära, Till hösten kunna vi sätta bo I Apladalen i Värnamo.
De sutto ännu i många timmar; På sällhetsvågor snart Petter simmar. Han var så glad, så han ropte: Tjo! I Apladalen i Värnamo.
Men hem till Östbo hon styrde färden Och glömde sedan där ut´ i världen Att Petter hon svurit evig tro I Apladalen i Värnamo.
Med sorg i hjärtat och dystra tankar Då till Amerikat Petter vankar Han suckar ofta: How do you do I Apladalen i Värnamo?
Därför I gossar här uti salen, Ta´n er tillvara för kärlekskvalen, Ty vet att falskhet kan även bo I kvinnohjärtan i Värnamo.

red hor line

Ned | en testfil | EYESCAN


plattorna 2013

  


HR-sidor   —   Värnamovisan   —   Ödevata

U p p

URL:  http://ejnar.se/teve.html     —     Kontakt med webmaster:   ejnar at ejnar dot se


Valid CSS!

URL:       http://ejnar.se/teve.html
Update: 2017 10 17 [krankheitszeit]