☰ meny

The Welland Kanal

newred

alla sidorna

Delaktighets- och insyns­lyftet

Angeläget är nu att verka för bättre demokrati. Internet ska utnyttjas på ett positivt sätt, så som man fattat läget, bl.a. i Tyresö och i Gällivare. Medborgarna har nu fått möjligheter till insyn på ett vida bekvämare sätt än tidigare. När socknarna blev storkommuner la sig ett lätt töcken över offentliga sektorn som mer och mer blev ett ställe dit folk hamnade för sin försörjnings skull. Det finns en hel del att återta. Stadsdelsnämnder är möjligen ett steg i rätt riktning. Medborgar-upplysning och delaktighet i politiska och lokala beslut och utan större kostnader är den goda chans som nu tillkommit genom tekniken med fria nät. Men bredband behövs.

morgon.jpg

Rixlex åt folket! är en apell av Lars Ilshammar som Tyresö Internetförening återgett. T.o.m. Heidenstam åberopas med sitt det är skam, det är skam på Sveriges banér att medborgarrätt ska heta pengar, men i dag är det mitt och många andras tålamod som tryter. Varför inte frisläppa alla SOU, SFS så vi får - för att travestera Goethe, "veta vilka regler som vi kan komma att överträda". Förunderligt att kunna konstatera, att en lag som tillkom i slutet av 1995 och som gällt sen den 1/1 1997, visserligen finns på nätet, men utgivaren skriver "copyright". Det kan röra sig om ett misstag - eller också att vi, dvs svenska folket genom våra företrädare skrivit ett kontrakt, om utgivning av SFS resp. lagboken, med ett affärsdrivande, privatägt företag. Kanske någon getts ensamrätt till utgivning med Lagrådets gillande?

Jag är ibland rädd för att Riksdagsmännen ska besluta att informationen om, det de håller på med och beslutar om, ska kosta ännu mycket mer pengar. Dels några, som kan och ska få tjäna pengar på information, som rimligen borde vara gratis. Egentligen vill inte vissa folkvalda att deras ställningstaganden ska spridas hur lätt som helst. Man undgår kritik lättare om man inte informerar mer än ett fåtal, som är ungefär i samma position, dvs sådana personer, som i sin tur har del i sådant som helst ska döljas.

Dra upp offentlighetsprincipen - Låt den lyfta.

morgon.jpg

Upp     |     Ned

morgon.jpg

F.ö. rekommenderas år 2005 läsning av

Lars Ilshammars och Ola Larsmos

bok 404

F.o. ar vi pa vag overge de icke-amerikanska skrivtecknen: My name is Ejnar Ekstrom - jag sokte job hos Bill men han behovde icke mer folk just nu. I stället för — ska vi skriva -- ? Jag undrar! Likaså undras över vissa amerikanska fonter som likaså råkar förefalla överflödiga blåbärsfonter — ett bra ex på positionering: Kringelvass, Hallarna, Käsemåla, Kjesmåla, Kjessjön.
Med vänliga hälsningar, Ejnar Ekström

snow

Upp

newred

Observatorielunden

Några observationer från kullen och lunden.....

Tidningen Expressens bostadsreporter Olle Bengtzon skriver den 18/9 1999 att "Politikerna torrlägger Stockholms anseende":

"Mer utmanande föraktfullt mot stadskultur kan politiker knappast uppträda".

Läs gärna hela Olle Bengtzons tidningsartikel:

Skam på torra land. Det är inte ofta man kan ta till denna slitna klyscha, och ha fog för den. Men nu!
"Skam" representeras av de inskränkta lokalpolitiker som drabbat huvudstaden.
Och "torra land"? Jo, denna sommar har dessa politiker i oklokt sparnit stängt av vattnet i dammen vid Observatorielunden. Den spegeldammen utgör en levande del av ett av landets yppersta och internationellt mest kända byggnadskonstverk, Stockholms stadsbibliotek av Gunnar Asplund (1885-1940).
Från 1918 arbetade Asplund med en stadsplan för området kring Observatorielunden och komponerade under 20-talet med stor omsorg in biblioteksbygget i stadslandskapet. Han prövade flera förslag till samspel mellan byggnader, vatten och grönskan på den mäktiga Observatoriekullen med h = 42 m ö.h.
Det var också denna helhetslösning som vann världsrykte, den uppstramade nyklassicism som förebådade funktionalismen.
Under 1997-1998 upprustades även den med åren hårt slitna omgivningen kring biblioteksbyggnaden: dammen och bäckfåran från Observatoriekullen liksom muren längs Sveavägen, med ett smäckert skärmtak som bildar avslutning, närmast Handelshögskolan.

I våras, när kulturhuvudstadsåret alltså var till ända, beslöt Stockholms nya politiska majoritet att efter skattesänkning spara in på vattnet (!) och i stället fylla dammen med — skateboardramper.

Mer utmanande föraktfullt mot stadskultur kan politiker knappast uppträda. Det äventyrar också i hög grad både Stockholms och Sveriges anseende. Årligen vallfärdar ju konst- och arkitekturintresserade från hela världen hit för att se Stadsbiblioteket och skogskyrkogården — Asplunds främsta verk. [ . . . ] Så långt Olle Bengtzon......

Observatorielunden

Om vår världsberömde arkitekt Asplunds lund och om källan i lunden har jag skrivit på en annan sida, obs-nov.html.
Bilder från Vasastan, tagna från Observatoriekullen samt från trottoaren utanför kvarteret Stolmakaren finns på: vasastan.html samt på vilhelmina.html


Upp     |     Ned


Bokhandlaren och Vilhelm Moberg

Carl O Johanssons Bokhandel i Emmaboda var packad med folk. Det var någon dag före julafton och folk köpte julpynt till granen, julbonader och kanske någon tänkte köpa en bok till och med.

Man fick intrycket att affären gick mycket bra. Ändå fanns den inte kvar tio år senare. Men vem minns i dag Neikters och Bernhard Jeanssons affärer?

Jag glömmer aldrig ett avlyssnat samtal inne i Carl O Johanssons bokhandel en sommardag. Jag kan ha varit omkring 11-12 år. En kund och bokhandlaren hade samtalat rätt engagerat en stund. Jag blev tvungen spetsa öronen en aning.

-   Händer det att han kommer in här nån gång och handlar?

-   Jojomensan. Det kom in en herre här och gick omkring bland hyllorna och letade. Han presenterade sig inte men jag kände ju igen honom omedelbart. Sen frågade han vilka böcker som såldes mest och han fick ett artigt standardsvar.
Han gick runt lite till och tittade. Sen frågade han om inte den där författaren Vilhelm Mobergs böcker sålde bra.

-   Nähä. De där räknas fortfarande till smutslitteraturen här nere i Småland.

Bokhandlaren fortsatte med att ivrigt berätta hur duktigt han själv tyckte han hade bemött "främlingen". Som ett minderårigt vittne undrade jag om inte den kortvuxne och jovialiske bokhandlaren återgav en version av vad som förevarit som kanske inte skulle stämma överens med Mobergs, om denne nu uppfattat händelsen alls. Kanske bokhandlaren ville dramatisera det hela lite och göra sig själv intressant. Att han blivit ordentligt stött av att Ville inte presenterade sig stod klart.


Upp     |     Ned


Jag hade ju redan då läst en del av Moberg, t.ex. Rid i natt, som gick som följetong i Folket i Bild. Jag tyckte han var anständig i stort sett. Hade väl sett någon notis om att han ansågs använda fula ord men jag var mest intresserad av att ta reda på hur han hanterade hembygden, om jag kände igen mig etc.

Uttrycket smutslitteratur är obestridligt. Det använde sig bokhandlaren av. Annars var det väl vanligare med andra epitet, som skräplitteratur. Läste i Computer Sweden (!) - på kultursidan, att högermannen Domö, som satt i samlingsregeringen under kriget, på sitt Värnanäs, tillsammans med sin fru eldade upp den nyutkomna, första boken i Utvandrarsviten, allt under det de sjöng "Du gamla du fria"!!

Carl Lindström, hedersmannen, tillsa mig en gång att, det jag läste just vid ett tillfälle, var att hänföra till "den kolorerade veckopressen". Jag hade sett och hört uttrycket naturligtvis men blev ändå lite överraskad över att man så lätt gav betyg på vad andra läste. Att läsa var ju inte alltid hedervärt. T.ex. kunde det förslöa och vara en manöver för att slippa göra något hederligt och nyttigt.

Jag förundrades över att den lille bokhandlaren kunde ta i så och liksom också gjorde sig till tals för alla smålänningar, nåja Emmabodabor. Det har runnit mycket vatten i Bjurbäcken sen dess.

Sådana här attityder har jag märkt av vid många tillfällen senare i livet. Svensklärare som ansett att Eyvind Johnsson inte bort ha använt sig av fula ord. Selma Nilsson som ansåg en del böcker var för vuxna men jag fick låna dem om jag sa det var pappa som skulle läsa dem. Ibland frågade hon om min pappa hade tyckt om boken. Det var inte helt lätt att svara sanningsenligt på. Jag försökte tänka mig in i det hypotetiska fall, att han faktiskt tagit sig tid till att plöja igenom boken - och vad skulle han då ha tyckt. Bernhard Nords bok "I Marsfjällets skugga" liksom en bok som handlade om Lofotenbefolkningen, "Kungen på Råsa" hette den, var min pappas favoriter. Detta av döma av den högläsning som pågick vid kvällsbrasan under de kalla vintrarna omkring 1940.

Föreståndaren för ABF:s bibliotek i Lindås Folkets Hus försökte också i all välmening både att censurera genom undanhållning och genom att ge vissa råd om lämpligare författare, än de som jag valt ut.