En helt onödig sida

alla sidorna

Las Palmas

DSC01851

Lissabon

win

Stockholm

Nyår DSC02000

Stolmakaren

1-Maj

januari 2014

halsduk 2014

mars 2014

DSC00971 Vissefjärda 2014

Rhododendron

vetekatten

Milou

Milou en vovve, IMG_20150909

Dansande ungdom

Bibblan DSC02141

Portik trappa

Portik DSC02137

januari 2016

lyfta in en soffa

januari 2016

kalla dagar i januari

Kungstornen

Sveav 44

en terrass

Sveav 44

Irish coffee

Finnhamn

Skeppsholmen

Sveav 44

Kalmar Torn

Kalmar

Milolu i Lunden

Milou i Lunden

ju enklare desto simplare...

alfa   |   lucia   |   Skolfoton   |   ol w-25156/ol debatte.html   om bl a person-nr (25/2 1999)

170gul

U p p     AAA - Arkiv     N e d

170gul

In Fernem Land

I fjärran land, dit edra steg ej hinna tronar en borg som kallas Montsalvat. Ett härligt tempel i dess mitt vi finna så dyrbart som på jorden intet var. En helig kalk, av underbar förmåga som högsta helgedom bevakas där. Den blev - att vårdas utav renhets låga - till jorden nedförd av en änglahär.

Vart år en duva sig från himlen sänker på nytt att stärka kalkens underkraft. Dess namn är Gral, och salig tro den skänker dess ridderskap som den sen forntid haft. Den som nu korad är att kalken tjäna den rustar han med överjordisk makt. Det ondas list han nedslår ej allena. Nej, då han är vald, han nedslår dödens makt!

Den som av kalken sänds till fjärran länder att bistå dygden som förtrampad är, ej från honom sin helga kraft han vänder, och om som stridsman är han är okänd där. Så helig art har likväl kalkens styrka att oinvigdas blick den måste fly På riddarens namn bör därför ingen yrka. Om känd han blir, han måste från er fly. Nu hör Elsa rensat tvivlet får försona: Av Graal har jag till eder blivit sänd. Min fader Parsifal bär nu dess krona - dess kämpe, jag - som Lohengrin är känd.

Hör Jussi Björling sjunga denna vackra sång ur Wagner's Lohengrin

170gul

Nedåt   Uppåt

170gul

Nedan hemsidor som jag la upp för runt 8-10 år sedan.

Oerhört glädjande att man funnit det vara av värde bevara en passerad kultur till eftervärlden; inte bara gömma undan, deleta, bränna, etc
links still work - 2013-01-12 - at web.archive.org/web

http://hem.passagen.se/einar.1934/dalar.html
http://hem.passagen.se/einar.1934/index.html
hemsida från 2002, den med caféskylten från Gamla stan
web.archive.org/web/20060622004907/http://blompottan.se/index.html
web.archive.org/web/20060222133958/http://ejnar.se/3747/durand.htm
web.archive.org/web/20060210150916/http://ejnar.se/heine.html
web.archive.org/web/20060210151010/http://ejnar.se/pinter.html
web.archive.org/web/20070104131237/http://www.ejnar.se/passbitar.html
web.archive.org/web/20060206132351/http://ejnar.se/foto/juni_00.html
web.archive.org/web/20020126003000/http://einar.knows.it/
web.archive.org/web/20060210151029/http://ejnar.se/vierex.html
web.archive.org/web/20060523152033/http://www.blompottan.se/TESTFIL.html

INTERNET ARCHIVE   |   WayBackMachine

mars 2011 Martin Luther: 'Von den Juden und ihren Lügen'

Arthur Engberg, ecklesiastikministern

Wunderlich

170gul

370ee


170gul

URL:      http://www.ejnar.se/gamma.html
Update: 2016 09 02   [ed and changed to kes dot css]
Used code: kes.css + embedded class 'foto'

170gul