mitt-val

€€

Cyklister i Lissabon november 2009

  projektet Fanerdun i Kalmar

idyll

Den kinesiska koncernen Fanerdun startade 1996 och har omkring 3 000 anställda. Huvudkontoret finns i Hangzhou i den expansiva Zhejiang-provinsen. I koncernen ingår flera dotterbolag där svenska Fanerdun Group AB är ett. Det svenska bolaget kommer i sin tur att ha fem dotterbolag för olika delar av Kalmarsatsningen. Kinesiska Fanerdun har verksamhet inom investering, forskning, tillverkning och handel. Produktionen omfattar bland annat delar för bilindustri och jordbruksnäring och papperstillverkning.
Fanerdun undersökte under flera år orter i norra Europa och fastnade för Kalmar. Staden visade sig bäst rent företagsekonomiskt. Det är låg företagsbeskattning i Sverige och låga investerings- och boendekostnader. Fanerduns ägare Jinxing Luo framhåller också Kalmars läge mitt i den expansiva Östersjöregionen och stadens infrastruktur med järnväg, hamn och flygplats.
För mellan tre och fem miljoner kronor får investerarna en utställningslokal i Kalmar, en bostad i Kalmar och en i Hangzhou. Fanerduns stora utställningshall skulle stått klar i slutet av förra året.

Nu står hela projektet mer eller mindre stilla i väntan på att Fanerdun ska få kinesiskt tillstånd att föra ut pengar ur Kina. [TT - juli 2008]

Om du klickar på bilden ovan får du en 2010 02 22 uppdaterad info med mängder av bilder © Jörnmark

Fallet med den kinesiska chokladfabriken kallar han bildsviten...


links to some youtube videos:


Frejgatan

miss South Carolina chansar lite på intelligenstestet

170red

en YouTube film om tippningen av saltmix i Riddarfjärden februari 2010:

Örjan i sörjan

170red
expensive sausage
ejnarbrush

barndomens utsikt mot söder, år 1949

Fotot från omkring 1949.
Tegar, gräsvallar, stenrösen, nästan igenväxta diken men ändå av människan odlad mark; ett öppet, ljust och leende landskap.

170ee