vitbak

September

ora hor lin

ett besök i Finland

MelkerOx

ora hor lin

Bättre börda
bär ingen med sig
än mycket mannavett;
mer än gods och guld
det gagnar en okänd,
slikt ger den vilsne värn.

Ovis man, kommen i samkväm, gör bäst i att tiga; ingen vet, att intet han vet, blott han ej talar för mycket.
Hjordar dö, fränder dö, själv dör du likaledes; men den mans rykte aldrig dör, som samkat åt sig ett gott.
Från isländskan av Gödecke och R Steffen.

ora hor lin

Tre videos från Kabul och Afghanistan

ora hor lin

Upp            Ned

ora hor lin

Pamuk om Pinter

Låt oss därför fråga oss hur förnuftigt det är att svartmåla kulturer och religioner, att obarmhärtigt bomba sönder länder i demokratins eller yttrandefrihetens namn.   [. . . ]   Detta våldsamma, grymma krig är Amerikas och västs stora skam.
    —   Författare som Harold Pinter och Arthur Miller, är den västliga världens stolthet.

DN 15 okt 2006 (Nobelpristagaren Orhan Pamuk)