vitbak

September

ora hor lin

ett besök på en rest nov 2014

ora hor lin

Tre videos från Kabul och Afghanistan

ora hor lin

Upp            Ned

ora hor lin

URL: http://blompottan.se/sep.html

Bättre börda
bär ingen med sig
än mycket mannavett;
mer än gods och guld
det gagnar en okänd,
slikt ger den vilsne värn.

Ovis man, kommen i samkväm, gör bäst i att tiga; ingen vet, att intet han vet, blott han ej talar för mycket.
Hjordar dö, fränder dö, själv dör du likaledes; men den mans rykte aldrig dör, som samkat åt sig ett gott.
Från isländskan av Gödecke och R Steffen.

Ejnar fyllde 80

Upp    |   Ned

ora hor lin

Pamuk om Pinter

Låt oss därför fråga oss hur förnuftigt det är att svartmåla kulturer och religioner, att obarmhärtigt bomba sönder länder i demokratins eller yttrandefrihetens namn.   [. . . ]   Detta våldsamma, grymma krig är Amerikas och västs stora skam.
    —   Författare som Harold Pinter och Arthur Miller, är den västliga världens stolthet.

DN 15 okt 2006 (Nobelpristagaren Orhan Pamuk)