or hor line

hem   —   ned   —   aaa   —   egg   —   Lucia

en lokal i Rethimnon uppe i Kretas berg

 

Nedåt på sidan  till Johanssons Passbitar

or hor line

CEJ Passbitar

[...]
      för att uppnå denna noggrannhet sökte vi ut den enda man i världen, som bildat ett företag för absolut precision, och införde honom i vår organisation   —   Carl E. Johansson.   Som förman vid Svenska Statens Gevärsfaktori i Eskilstuna, fick han idén att kombinera solida, mästerligt utförda mått, som använts i produktion av exakt arbetade gevärsdelar, så att ett större antal dimensioner kunna erhållas av ett litet antal block. Den första satsen producerades 1897. I dag erkännes Johanssons mått over hela varlden som det mest exakta precisionsinstrument man äger. Vi inköpte fabrikationsrättigheter för Amerika till Johanssons mått,
[...]


Mer om vad Henry Ford ansåg om de svenska passbitarna

or hor line

or hor line

or hor line

URL:		http://blompottan.se/3747/globe/bildekret.html 
Update:		2010 04 29 [2015 01 21]

or hor line

Valid CSS!

or hor line

U p p