Gräsmattan

Denna information hämtades från Hasselfors Garden

Upp
 
Ned

Nyanläggning
Noggrant förarbete ger lön för mödan i många år framöver. Förbered jorden i god tid innan sådd, finns det tid kan det vara bra att träda jorden - låta jorden vara obevuxen och ta bort allt ogräs som kommer upp med jämna mellanrum. På så vis kan man ta bort rotogräs t ex maskrosor. Så här får du en fin gräsmatta. Bästa tiden för sådd är under augusti -september men våren och sommaren går också bra om det finns tillgång till bevattning så att sådden kan hållas fuktig.
 • Bästa tiden för sådd är under augusti -september men våren och sommaren går också bra om det finns tillgång till bevattning så att sådden kan hållas fuktig.
 • Förbered ytan. Grundgödsla med 10 kg Hasselfors Garden Trädgårdsgödsel eller 20 liter Hönsgödsel per 100 kvm. Kalka om pH ligger under 6,0. Tillför mull genom att lägga ut ett 5 cm lager med Solmull torv. Fräs eller gräv ner alltsammans till ett djup av 10-15 cm. Det går även bra att fräsa ner minst ett centimetertjockt lager av Dressjord innan sådd.
 • Gör ytan helt jämn och ta bort sten, grova klumpar, rötter mm. Luckra ytan med en kratta.
 • Dags att så Hasselfors Gräsfrö eller rulla ut färdig gräsmatta. Så ut fröet. Ett gott tips för att få jämn spridning är att sprida halva mängden i en riktning och sedan gå tvärs över och sprida resten. Dela gärna in ytan i mindre ytor så är det lättare att så rätt frömängd. Så när det är vindstilla.
 • Mylla ner fröet lätt genom att dra en upp-och-ner vänd lövräfsa över ytan. Trampa gärna till så att fröet har god kontakt med jorden. På större ytor är gallervält bekvämt.
 • Det är viktigt att ytan hela tiden hålls fuktig medan fröet gror vilket tar 2 - 4 veckor. Soliga perioder måste man vattna varje dag - det behövs inga stora mängder vatten, det viktiga är att ytan hålls fuktig.
 • När gräset grott och vuxit ett par cm ges en startgödsling med Hasselfors Garden Gräsmattegödsel.
 • Första klippningen görs när gräset vuxit 6-8 cm. Klipp inte kortare än 4 cm den första tiden.
 • Underhållsgödsla en gång i månaden under växtsäsongen med Hasselfors Garden Gräsmattegödsel så blir gräset grönare och tåligare mot slitage och torka.

Upp
 
Ned

Klippa gräs
Gräsmattan blir tåligast mot slitage och torka om klipphöjden är inställd på lägst 4-5 cm. Klipp aldrig mer än en tredjedel av gräsets längd. Har gräset vuxit sig långt, gå successivt ner i klipphöjd. Gräsmattan klarar vintern bättre om klipphöjden ökas något på hösten.

Upp
 
Ned

Gödsla
En välgödslad gräsmatta blir tåligare och tillåter inte ogräs och mossa att ta över. Gödsla gräset en gång i månaden under växtperioden. Sprid 2 liter Hasselfors Garden Gräsmattegödsel per 100 kvm. Om allt gräsklipp samlas upp kan mängden gödsel ökas något. Starta på våren när gräset vuxit ca 5 cm och gödsla sista gången i början av augusti så att gräset hinner invintra i god tid. Det är bättre att sprida små gödselgivor vid flera tillfällen än att ge en enda stor giva per säsong. Passa på att sprida på fuktig jord och om det inte blir regn, starta bevattningen efter spridningen. Ett tips för att få jämn spridning av gödseln är dela givan och gå över ytan två gånger från olika håll. Överdosera inte - då behöver bara gräset klippas oftare.

Upp
 
Ned

Toppdressing och luftning.
Ersätt gärna gödslingen på våren med toppdressing. Kratta ut gräsmattan ordentligt eller använd vertikalskärare. Gräsmattor som används mycket till lek och spel blir täta och tilltrampade vilket gör att gräset växer dåligt. Är det små ytor det rör sig om är det lätt att lufta gräsmattan genom att sticka ner en trädgårdsgrep ca 5 - 10 cm i jorden jämnt över hela ytan. Fördela därefter dressjorden. En säck Dressjord räcker till 10 kvm.

Upp
 
Ned

Bevattning
Gräsmattan klarar av torka mycket bättre än vad vi tror. Vill du trots allt ha en grön gräsmatta hela sommaren ska du tänka på att vattna med en rejäl giva hellre än många småskvättar. Etablerade gräsmattor bevattnas med en ordentlig giva motsvarande minst 20 mm regn så att vattnet tränger ner även till de djupare rötterna. Passa på att vattna tidig morgon eller på kvällen för på dagen dunstar mycket av vattnet och kommer aldrig gräset till godo.

Upp
 
Ned

Reparation
Mindre ytor i gräsmattan som skadats under vintern eller av slitage repareras med Hasselfors Garden Reparation. Det är en fröblandning som är mycket snabbetablerad och som är extra slitagetålig. Gör så här;
 • Förbered ytan genom att luckra jorden och jordförbättra med t ex Solmull torv eller Planteringsjord.
 • Gör ytan helt jämn och kratta till den.
 • Så ut fröet jämnt.
 • Mylla ner fröet lätt genom att dra en upp-och-nervänd lövräfsa över ytan. Trampa över ytan så att fröet har god kontakt med jorden.
 • Det är viktigt att ytan hela tiden hålls fuktig medan fröet gror (ca 2-3 veckor). Vattna gärna lite varje dag.
 • När gräset grott och vuxit ett par cm ges en startgödsling med Hasselfors Garden Gräsmattegödsel.
 • Första klippningen görs när gräset vuxit 6-8 cm. Klipp till 4 cm höjd.

Upp
 
Ned

Ogräs och mossa
Bästa sättet att motverka ogräs och mossa är att se till att gräset mår bra. God skötsel ger en tät gräsmatta utan luckor för ogräset och mossa att växa i. Gamla gräsmattor som är fulla med mossa är det kanske bättre att fräsa upp och så med nytt gräsfrö istället för att kämpa med mossrivare och kemiska bekämpningsmedel. Tänk på att gräs aldrig trivs i djup skugga - där kan det faktiskt vara bättre att låta mossan växa.
Mer info från Hasselfors (lån 21 juli 2001) Hasselfors Garden Gräsfrö
Vårt gräsfrö är blandningar av moderna grönytesorter som är odlade och testade att vara lågvuxna och långsamväxande. Det ger många fördelar;
 • Gräsmattan behöver inte klippas så ofta.
 • Gräsmattan blir tätvuxen och ger inte mossa och ogräs någon chans att få fäste - mindre arbete med ogräsrensing alltså!
 • Sorterna är speciellt utvalda att klara torka väl. Färre vattningar behövs.

oran hor

Jag vill uttryckligen varna

Jag vill uttryckligen varna för användning av bekämpningsmedel i gräsmattan. Särskilt vill jag avråda från mossdödande medel och från Roundup och andra preparat innehållande glyfosat. Egenskaperna och verkningarna beskrivs.

Ritter       Gudrun       Paavo       Tips om gräsmatteskötsel


Christinas begonia blomman i Mölndal

oran hor

Gräsmatta  index    did     Kÿlie    Las Palmas     GeoCitÿ    main index

oran hor

Afghanistan     raÿ     7192     3746     Skuteryd     Paavo

or

URL:	http://www.blompottan.se/TEL/3746/hassel.html
Update:	2010 08 22 [ed 2015 01 17]

U p p

or