abcensur

no comment

button_master

Harry Belafonte sjunger 'Jamaica farewell'  ORIGINAL FILM

no comment

    N e d     Fotboll     Nordisk Familjebok

no comment

Oktober. Jag fixar nya namn på fyra testfiler: alfa, beta, gamma och Lucia. Det är 17 grader plus och angenäm brittsommar, 8 okt 2013.

Arthur Engberg


Två bilder från 2013

blomma 1 okt 2013


Undrar vad den här (år 2013 nerklippta) häckbusken heter? Den har små fina, vita blommor; en kort tid bara (förstås)! Denna växt trivs bra och har funnits här hela tiden vi bott i stan...
Plats för namnet!

1-aug-2013


Nordisk Familjebok

om POLEN
ur 1915 års upplaga. 

[...] Af hela folkmängden voro s.å. [...] 1.267.194 judar.
[...] Judarna, som finnas överallt i Polen, idka ingenstädes jordbruk.
I de större städerna äro många av dem handtverkare, men i byarna idka de nästan uteslutande något slags handel eller egna sig åt värdshusrörelse eller procenteri. På landet äro både handel och jordbruk beroende av deras ligor, hvarför de ock äro allmänt hatade af polacker och lillryssar. [...]


Se vidare Polen, Befolkningen,
sid 1198.

Som motvikt till ovanstående, högeligen kontroversiella beskrivning:
En motbild är exempelvis Helena Zymler-Svantesson - hennes öde i en DN intervju 25/1 2009 [ingen länkmöjighet till denna färska intervju i skrivande stund]

1941

Himmlers order om folkmordet på polska judar sattes igång i Lodz 1941. Ett getto med 200 000 personer, dvs en tredjedel av stadens befolkning, upprättades redan året innan på en 4 kvadratkilometers yta. Bevakningen var mycket hård och kontakten med omvärlden praktiskt taget omöjlig. Gettot omvandlades snabbt till ett stort arbetsläger, även barn utnyttjades som arbetskraft för krigsindustrin. Tusentals ensamma småbarn deporterades hösten -42 till okänt mål, där de avlivades med dieselavgaser. Gettot varade i nästan 5 år, längst i hela Europa. Av hunger och sjukdom dog 45 000 personer och 140 000 deporterades till dödslägren i Chelmno och Auschwitz. Sista tågtransporten avgick från Lodz vid gettots slutliga likvidering den 29 augusti -44. Resans mål blev känt för oss först när tåget stannade i Auschwitz - Birkenau, en ort vi aldrig hört talas om. De flesta deporterade hade förintats i Auschwitz fyra gaskamrare. Samma öde mötte tusentals zigenare från ett särskilt getto, också det i Lodz. Efter stadens befrielse genom Röda Armen i januari -45 återvände endast 12 -15 000, dvs 5% till sin hemstad. I dag finns bara 300 personer registrerade i stadens judiska församling.

Glömskan

I dag känner inte många av stadens 800 000 invånare ens till var gettot var beläget och vad som hände där för 60 år sedan. Inte sällan ser man antisemitiskt klotter på murarna, detta trots att själva objektet för hatet eller okunskap knappast finns på plats längre. Helena Zymler-Svantesson 2005

no comment

Arthur Engberg

”Det ligger i judendomens hela kynne att vara ‘cell’-byggare, att fräta sönder, inifrån uppluckra och förbränna. Ty judendomen har i sällspord grad varit parasitär. Den är lik dessa underliga växter, som icke ha sina rötter i jorden utan i andra växter, vilkas must och saft utgöra deras näring. Judendomen har varit och är den indoariska folkstammens mistel. Den kräver en ädel ras som näringskälla, och det vore orättvist att förneka, att den har klar blick för det bästa och livsdugligaste. Så har den judiska rasen blivit historiens förnämsta exploatör.”

Källa:

http://arkiv.rodarummet.org/tag/arthur-engberg/


Rastlos pa playa

no comment

Back To Top

Musarm på webben: index en andra sortens hemsida
Was nun ?

150ee
Plutokratin är problemet
€jnar €kström

no comment