€jnar €kström

Denna sida används icke; no updates...

Kåraböket och Wissefjärda

Vissefjärda 446

Härad: Södra Möre.

Före 1889 Södra Möre och Konga härad, Kronobergs län.

1889 överfördes sockendelen Kåraböket inkl Vissefjärda från Kronobergs län till Kalmar län,
1937 överfördes Grimmansmåla 1:6 från Algutsboda i Kronobergs län till Vissefjärda (nu Emmaboda) i Kalmar län.

1939 utbröts Emmaboda.

Före 1939 och efter 1962 eget pastorat, däremellan Vissefjärda och Emmaboda.

SEKRETESS 70 år.

Aside 2

Nu skickas post.

Till Birgitta Lindås.

Ska hämta ett bokpaket i dag...