Mesopotamien

Islam

är en lära som uppstod omkring år 600 e.K.   Muhammed hette profeten. Denne satte verkligen igång något varaktigt! Såväl Muhammed, som 600 år tidigare, Jesus, sa till människorna: "Saliga äro de fattiga"
I övrigt kan nämnas att Profeten sade: "Böner leder halvvägs till Gud, Fasta till hans tröskel, men (att skänka) allmosor (åt de fattiga) leder till Guds närvaro"

Ramadan

Idén om att fasta anses vara den att folk skulle få känna hur de fattiga hade det. Det skulle påminna människorna om att det var varje rättrogens plikt att hjälpa de svaga.

I detta sammanhang minns jag TV i går kväll. Hur kristligt man resonerade i vissa av vårt lands kommuner (exemplet var Vansbro i Dalarna). Pengarna var helt slut. De som fick skulden var de handikappade.
Det var ett mycket tydligt budskap, med klart påstående att dessa svaga fick så mycket stöd att det nu hotade drabba den "vanliga" åldringsvården. Vilket scenario! Och vad kristligt   —   Undras om inte vi alla borde studera vad profeten Muhammed har skrivet.

Obama's war

By now it's clear that the upcoming, Pentagon-enabled, summer surge in the "Af" section of Obama's war in AfPak will be deployed essentially as Obama's new opium war. In a spicy historic reversal, the British Empire (which practically annexed Afghanistan) wanted the Chinese to be hooked on its opium, while now the American empire wants Afghans to stop cultivating it.

The strategy boils down to devastating the Pashtun-cultivated poppy fields in southern Helmand province - the opium capital of the world. In practice, this will be yet another indiscriminate war against Pashtun peasants, who have been cultivating poppies for centuries. Needless to say, thousands will migrate to the anti-occupation rainbow coalition/motley crew branded as "Taliban".

Destroying the only source of income for scores of poor Afghans means, in Pentagon spin, "to cut off the Taliban's main source of money", which also happens to be the "main source of money" for a collection of wily, US-friendly warlords who will not resign themselves to being left blowing in the wind.

The strategy is also oblivious to the fact that the Taliban themselves receive scores of funding from pious Gulf petro-monarchy millionaires as well as from sections in Saudi Arabia - the same Saudi Arabia that Pentagon supremo Robert Gates is now actively courting to ... abandon the Taliban. Since the Obama inauguration in January, Washington's heavy pressure over Islamabad has been relentless: forget about your enemy India, we want you to fight "our" war against the Taliban and "al-Qaeda".

Thus, expect any Pashtun opium farmer or peasant who brandishes his ax, dagger, matchlock or rusty Lee-Enfield rifle at the ultra-high tech incoming US troops to be branded a "terrorist".
Welcome to yet one more chapter of the indeed long Pentagon war against the world's poorest .

 May 09 2009 | source:  AOL [Pepo Escobar]

Clausewitz om krigets natur   —   Kurder och oljan   —   Lawrence of Arabia

ora hor lin

I övrigt är massförstörelsen i full gång. Jag har funderingar om vem som ska stå för återuppbyggnaden av vår kulturs vagga.   Läs om befarad Springnota.

ora hor lin

Islam

Bakgrund

Utan att vara religiöst intresserad. Det är inte därför jag startat projekt Islam. Mina erfarenheter är endast lite från statskyrkan, en lärare i folkskolan (Selma Nilsson) vars lektioner upptogs till 70% av religion, bibeln och psalmboken, lite om Jehovas Vittnen samt att en flicka en gång försökte förklara hur intressant det var med Mormonerna och deras seder och bruk. En ung man jag träffade på ett utomhusbad i Örebro försökte övertyga mig om att arvssynden gjorde sig gällande: var man nu sjuk och fattig så hade någon i tidigare led haft något jävelskap för sig. En svensk Knutby-fundamentalist.       ned

Nobelpriset till Naipaul

Händelserna på hösten 2001 aktualiserade frågan om Islams betydelse. Var terrorhandlingar med självmordspiloter, som den 11:e sepember, att förklara med religiös fanatism?
Efter det V.S.Naipaul fått nobelpriset i litteratur den 11 oktober fick jag fatt på boken "Bland de rättrogna" . Däri kommer en del fram som varit mig förborgat hitintills.

Givetvis har det varit en del diskussioner under de senaste veckorna, Jag har varit på ABF Sveavägen och lyssnat. En kvinna i tvättstugan avslöjade att hon kände sig svårt störd när hon mötte muslimskt klädda kvinnor på stan. Huruvida hon var mer rädd eller mer arg kom inte fram. Hon bor en del av året i Amerika och har kanske därför tagit särskilt illa vid sig av det historiska attentatet mot New York och Amerikas Förenta Stater.
Min frisör, Habib, har ytterligt svårt för muhammedaner; själv Syrian. Intressant var hans påstående att stormakterna England och Frankrike av rädsla för att de kristna i Ryssland skulle kunna förena sig med kristna Syrianer hade satt in andra folkslag som en barriär i Kaukasus och centralasien, folkslag med Islam som religion, som aldrig funnits där tidigare! Detta tål att forska mera i.     ned

Findings

Perser och araber har olika versioner av Islam. Ändå att den sunni-muslimska är den största Islam så är den shia-muslimska, som praktiseras i Iran en avvikelse, och en invecklad lära. Naipaul utvecklar detta noggrant i första kapitlet.
I Iran, där man i elvahundra år hade väntat på den tolfte imanens återkomst, var Iman ett laddat ord; särskilt var det så i Qom, där systern till den åttonde imanen låg begravd. Detta skriver Naipaul när han befinner sig i Qom och ser parollerna Khomeini e Iman och går och väntar på att få göra en intervju med Ayatolla Khalkalli som hängt 450 personer efter islamska snabbrättegångar.       ned

Mullor

Det fanns 14.000 teologistudenter i Qom. Den kortaste studietiden var sex år. En del kunde studera femton, tjugo, eller trettio år. Khomeinis exekutionsdomare, ayatollan Khalkhalli hade varit fåraherde först men sen studerat muslimsk teologi i trettiofem år. Arabiska måste man läsa i två år. Ayatollorna hade ibland livvakter med kpistar tillverkade i Israel (en av Naipauls många detaljiakttagelser).
Under medeltiden sträckte sig den muslimska världen från Spanien i väster över de arabiska länderna till Persien i öst och var därmed den dominerande civilisationen på jorden.(s.70)

Taliban-terror

I skrivande stund tycks Talibanerna ha lyckats med att få den våldsspiral till stånd, som de möjligen/antagligen önskat. Hade USA svarat på attentaten med politiska/juridiska efterforskningar med bevisinhämtning, tillfångatagande och efterföljande rättegång hade kanske bin Laden nekat till "bevisen" men det måste ändå varit möjligt att på den vägen åstadkomma fredligare förhållanden i världen. I nuvarande situation efterfrågas icke bevis över vilka som är skyldiga. Det bombas i stället!
Hämnd och vedergällning går före besinning och tankar om hur fredlig den framtida samlevnaden mellan civilisationerna kan komma att bli.
Det gammaltestamentliga scenariot tycks gälla nu: öga för öga och tand för tand (eller ännu värre)!     ned

ora hor lin

22 augusti 2007

ora hor lin

Jag instämmer till fullo med Erik Wijks kritik mot Göran Perssons förhållningssätt gentemot USA:s vedergällningsvåld, bombningar av civila. Detta är inte rätt svar på attentat av självmordsterrorister. Spåren förskräcker. Man gav aningslöst kejsardömet Österrike-Ungern rätt att vedergälla Serbien 1914 för attentatet i Sarajevo. Resultatet blev i slutändan 15 miljoner döda.


karta över Khyberpasset i Afganistan med Jalalabad samt Peshawar i Pakistan

Vad Rudolf Augstein anser om bombningarna   |      —    Der Spiegel nr 45 (2001)