Emigrationen till Nordamerika

Strindberg skrev 1907

[ ... ]   När då först armén skulle omorganiseras och nya regimenten uppsättas gjorde man den bedrövliga upptäckten, att det fattades folk. En illustration till folkbristen bestods av Lapplandsexpressen, vilken i den vevan gick in på Stockholms Central med en passagerare. Almanack för alla bidrog med en illustration till emigrationen: Hundra man om dagen!

Då vaknade man till besinning och började utreda emigrationsfrågan. Statistikern Sundbärg behövde bara läsa i sina protokoll för att upptäcka det landets befolkning övervägande utgjordes av ålderstigna och minderåriga; de manbara hade flytt.

Nu i dessa dagar har jag läst hela utredningen, som ju är ganska målande, ibland lite blomstermålande, och när jag frågar mig: Vad är orsaken till landets avbefolkning, så besvara emigranterna frågan i tre tempo: Värneplikten, Skogsskövlarna, Det föråldrade styrelsesättet, med en lagstiftande, självsvåldig överklass och en förslavad, rättslös underklass, där samhällets oumbärlige regeras av
de umbärlige.   [ ... ]

170ee

Månsken på Strömmen

Som klippt i sotat papper står södra bergens kontur,
och Strömmen rullar med svarta virvlar längs kajens mur.
Men över virvlarna spänner månen sin blanka stråt,
och mitt i det blanka gungar en fiskare i en båt.

Nu vevar han upp sitt sänke. Låt se vad han får i kväll.
Det lyser i nätets maskor som idel glimmande fjäll.
Men det är bara vatten, som glittrar och rinner bort.
Han fiskar månsken och sjunger och ror sin väg inom kort.

Poet, vad har du fiskat
i kväll i den strida ström?
En bubbla. En månskensdroppe.
En snabbt förrunnen dröm.

Bo Bergman, 1869 - 1967. Ur diktsamlingen "Elden" . Den finns numera på platta utanför Sagerska huset, vid Norrström, Stockholm, kulturhuvudstad 98.

En bok av författaren Bo Bergman, Dikter, finns på min försäljningslista.

Afton

Testa den här designen ordentligt sommaren 2015.

Var då?

Jobba både på Lenz och Atta PC.
Kanske på en av Waxholmsbolagets båtar.

Anna Netrebko

Dein ist mein ganzes Herz

med Domingo, Netrebko, Villazon.

även Netrebko & Villazón: Libiamo ne' lieti calici (La Traviata/Verdi) italienskt

samt Statskapelle Dresden: StatskapelleDresdenkungsan20160430 Kungsan von Oben 2016

pioner