Carolina Petersdotter Fisk

Blev 83 år.

Antavla

Far:

 Peter Nilsson Fisk (1805 - 1838)

Mor:

 Stina Jönsdotter (1810 - 1897)

Född:

1836-09-24 Ljungby (H). [1]

Ölvingstorp nr 2

Döpt:

1836-10-02 Ölvingstorp nr 2, Ljungby (H). [1]

Föräldrar:
Båtsmannen Peter Fiskare och dess hustru Maria Jönsdotter.
Moderns ålder: 26 år.
Faddrar:
Bonden Peter Gustafsson i Råsbek och dennes hustru Cecilia Svensdotter, Dr Olaus Jonsson, Lena Jonsdotter, Ölvingstorp.
Anm:
Carolinas mor heter sen på hfl, Stina - inte Maria. Bör utredas!

Bosatt:

1838 Södra Ölvingstorp (H). [2]

Fadern, båtsmannen Fisk, dog mars 1838 under marinövning i Medelhavet - där han drunknade. Lilla Carolina var då bara 2 år.

Bosatt:

1839 Öfverstatorp, Ljungby (H). [3]

Carolinas moder, änkan Stina Jönsdotter, har gift om sig Maj 1839 med en ny båtsman från Algutsboda, David Jonasson Skytt.

Bosatt:

1852 Överstatorp, Madesjö (H). [4]

Carolina är 16 år och bor hos Båtsman Jonas Danielsson Skytt i Överstatorp.

Bosatt:

1854 Öfverstatorp, Ljungby (H). [5]

Karolina är 18 år och går ut till Madesjö enligt besked nr 111.
[Ljungby (H) BI:3 (1851-1860) Bild 29 / sid 49].

Bosatt:

1855 Börsryd, Madesjö (H). [4]

Carolina kommer in till Börsryd nov 1854 och flyttar sen ut okt 1855 - hon är 19 år och var antagligen städslad i därvarande gästgiveriverksamhet, som drevs av den famöse fanjunkaren von Scheele.
Denna hfl anger att Carolina inkom från Ljungby, och sen går ut till Mortorp.

Bosatt:

1859 Börsryd, Madesjö (H). [6]

Carolina Petersdotter inflyttade den 23 oktober 1858, en återkomst till Gästgiveriet i Börsryd - hon kom närmast ifrån S:t Sigfrid. Hon går upp till byn Sigislaryd den 3 november 186o.

Bosatt:

1860 Sigislaryd, Madesjö (H). [7]

Carolina Petersdotter och Gustaf Eriksson inkommo till byn Sigislaryd, uppe i den norra delen av Madesjö, den 3/11 1860, strax före vigseln i december 1860.

Bosatt:

1862 Sigislaryd, Madesjö (H). [8]

* en son föddes 31/1 1862, han dog i december samma år *

Bosatt:

1867 Sigislaryd, Madesjö (H). [9]

* en dotter föddes 12/10 1867 - hon dog tio år senare *

Bosatt:

1869 Sigislaryd, Madesjö (H). [10]

Noteringar i frejdkolumn husförhörslängden:
mars 1869 - Hushållet utflyttat till Älghult
maj 1869 - Hustrun rymt till Tyskland
år 1970 - barnen underhålls av socknen.

Bosatt:

1870 Sigislaryd, Madesjö (H). [11]

Notering i inflyttningslängden om att familjen varit en sväng till Älghult socken - där har maken Gustaf Eriksson sina föräldrar. Att de sen återinflyttar i Sigislaryd i norra Madesjö socken - kanske Gustaf tänkt arbeta på tegelbruket där?

Barnen underhålls 1870 av socknen enligt hfl:
[Madesjö (H) AI:20 (1861-1870) Bild 77 / sid 1271]

Bosatt:

1872 Börsryd, Madesjö (H). [12]

Karolina arbetar eventuellt på Gästgiveriet i Börsryd, Madesjö. Hon vistas i Börsryd men var - enligt denna hfl, i Tyskland från 27/9 1871 till 1/10 1872. Detta är dock en obestyrkt uppgift. Som också ser ut att vara struken.

Bosatt:

1877 Börsryd, Madesjö (H). [13]

* Carolina Petersdotter vistas mest i Börsryd, Madesjö socken.
* Madesjö (H) AI:22 (1871-1880) Bild 167 / sid 162 *
Börsryd ligger mellan Nybro och Västrakulla - strax norr om järnvägen, Kalmar-Emmaboda, som öppnade för trafik 1874. Börsryd är ett av de mest bekanta hemmanen i Madesjö, om 7/8 mantal, var också gästgivaregård. Ägare till Börsryd var Johan Otto Amandus von Scheele, en välbekant person i Madesjö socken.
* En hypotes är att Carolina Petersdotter arbetade där. *
* En annan hypotes är att ''Jenny'' som kom till världen 20/10 1877, kunde ha sin fader här i trakten. Kyrkobygget pågick i Sankt Sigfrid och August Ekström var där. Men han hade sin familj i Karlskrona. *

Bosatt:

1877-05-04 Madesjö (H). [14]

* Dottern Jenny Constance Adelaide dog, knappt tio år gammal, den 4/5 1877 i scharlakansfeber; det var vid denna tid en svår epidemi i Madesjö socken. Prästen har noterat att flickan var dotter till Fattighjonet Gustaf Eriksson o Carolina Petersdotter i Sigislaryd. Vi veta icke var flickan dog eller var hon begravdes.
*
Carolina Petersdotter, dvs den avlidna flickans moder, var vid händelsen gravid i 4:e månaden och hon får en ny dotter, Jenny Constance,som föddes den 20 oktober 1877. *

Bosatt:

1877-10-20 Madesjö (H). [15]

* Den 20/10 1877 föddes dottern Jenny Constance. Fader oangiven! Märkligt nog har födelsen blivit noterat i S:t Sigfrids sockens födelsebok, men med angivelsen av Sigislaryd, en by som ligger långt från S:t Sigfrid, uppe i norra delen av Madesjö socken; dessutom notering i Madesjö sockens födelsebok!
Möjlig orsak: födelsen ägde rum i S:t Sigfrid socken, men moderns hemvist var ännu inte fastställd, Sigislaryd i Madesjö socken ansågs väl korrekt i brist på nyare information om faktiska förhållandet. Modern kallas hustrun till Gustaf Eriksson då de förmodligen ännu inte blivit kyrkobokförda som lagligen skilda.
Madesjöprästen skrev att de erhöll besked om tilldragelsen först den 2/12 1877. *

Bosatt:

1879 Madesjö (H). [12]

Bosatt:

1881 Madesjö (H). [16]

* visserligen står det Sigislaryd i hfl - men men Karolina Petersdotter finns nog inte där -
en hypotes: hon är i Börsryd och har dottern Jenny med sig där, på Johan Otto Amandus von Scheeles gård och gästgiveri (denne har f ö redan elva barn) *

Bosatt:

1883 Madesjö (H). [17]

Karolina med dottern Jenny vistas någonstans i Madesjö, kanske i Börseryd - men tycks på väg in mot Nybro köping.

Bosatt:

1884 Nybro nr 4 B, Nybro köping (H). [18]

Centralt boende, nr 413 i Nybro köping, för Karolina och Frans Elof, den nye maken, samt Karolinas oä dotter, Jenny, som nu är sju år gammal.

Bosatt:

1886 Rismåla nr 2, Madesjö (H). [19]

i samma hushåll:
Frans Elof Gustafsson därjämte oä dottern Jenny.

Bosatt:

1889 Göljemåla - Dunderberg, Nybro köping (H). [20]

Bosatt:

1895 Göljemåla - Dunderberg, Nybro köping (H). [21]

Bosatt:

1896 Göljemåla - Dunderberg, Nybro köping (H). [22]

Bosatt:

1906 Dunderberg, Göljemåla D.2. vid Transtorpsvägen, Nybro (H). [23]

* även Frans' mor bor där *

Bosatt:

1915 Nr 2 Dunderberg B, Nybro köping (H). [24]

Bosatt:

1918 Nr 2 Dunderberg B, Nybro köping (H). [25]

Död:

1919-12-12 Nybro (H). [26]

Platsen: Dunderberg i Nybro köping (H)


Äktenskap med Gustaf Eriksson (1833 - 1892)

Vigsel:

1860-12-29 Sigislaryd, Madesjö (H). [27]

* båtsmansdotter Karolina Petersdotters första äktenskap *
Gustaf härstammar från närbelägna Älghult socken och Carolina kommer närmast från Börsryd men är född i Ölvingstorp *

Skilsmässa:

1881-06-18 Madesjö (H). [17]

* en notering avslöjar läget i detta förhållande: Gustaf vistas i Elghult, Karolina vistas i Börsryd, Madesjö, där hon har en oä dotter, Jenny, född 1877. *

Barn:

 Carl Johan Alfred Eriksson (1862 - 1862)
 Jenny Constance Adelaide Eriksson (1867 - 1877)


Barn med Unknown

Barn:

 Jenny Sjölin (1877 - 1948)


Äktenskap med Frans Elof Gustafsson (1853 - 1930)

Vigsel:

1884-03-01 Madesjö (H). [28]

* Karolinas andra giftermål - den 1 mars 1884. i Nybro köping. Brudgummen Frans Elof är från Olofsbo i Madesjö och Karolina Petersdotter är noterad som hustru (!) från Sigislaryd.
Antecknat i vigselboken: 'Skiljebref mm företeddes' *
Det föreligger en lagenlig skilsmässa (från Gustaf Eriksson) som blivit kyrkobokförd 18/6 1881 enligt notering i hfl Madesjö (H) AI:31 (1881-1890) Bild 415 / sid 1677.
*


Noteringar

Det skulle vara trevligt om någon kunde hitta ett foto där Karolina Petersdotter Fisk finns avbildad.
Födelseorten Ölvingstorp ligger mellan Tvärskog och Ljungbyholm, syd S:t Sigfrid och norr om Mortorp.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1836
Födelse 1836-09-24 Ljungby (H) [1]
1836
8 dagar
Dop 1836-10-02 Ölvingstorp nr 2, Ljungby (H) [1]
1838
Bosatt 1838 Södra Ölvingstorp (H) [2]
1838
1 år
Fadern Peter Nilsson Fisk dör 1838-03-12 Medelhavet [29]
1839
Bosatt 1839 Öfverstatorp, Ljungby (H) [3]
1852
Bosatt 1852 Överstatorp, Madesjö (H) [4]
1853
16 år
Maken Frans Elof Gustafsson föds 1853-05-13 Madesjö (H) [30]
1854
Bosatt 1854 Öfverstatorp, Ljungby (H) [5]
1855
Bosatt 1855 Börsryd, Madesjö (H) [4]
1859
Bosatt 1859 Börsryd, Madesjö (H) [6]
1860
Bosatt 1860 Sigislaryd, Madesjö (H) [7]
1860
24 år
Vigsel Gustaf Eriksson 1860-12-29 Sigislaryd, Madesjö (H) [27]
1862
Bosatt 1862 Sigislaryd, Madesjö (H) [8]
1862
25 år
Sonen Carl Johan Alfred Eriksson föds 1862-01-31 Madesjö [31]
1862
26 år
Sonen Carl Johan Alfred Eriksson dör 1862-12-19 Madesjö (H) [32]
1867
Bosatt 1867 Sigislaryd, Madesjö (H) [9]
1867
31 år
Dottern Jenny Constance Adelaide Eriksson föds 1867-10-12 Madesjö (H) [33]
1869
Bosatt 1869 Sigislaryd, Madesjö (H) [10]
1870
Bosatt 1870 Sigislaryd, Madesjö (H) [11]
1872
Bosatt 1872 Börsryd, Madesjö (H) [12]
1877
Bosatt 1877 Börsryd, Madesjö (H) [13]
1877
40 år
Dottern Jenny Constance Adelaide Eriksson dör 1877-05-04 Madesjö (H) [34]
1877
40 år
Bosatt 1877-05-04 Madesjö (H) [14]
1877
41 år
Dottern Jenny Sjölin föds 1877-10-20 S:t Sigfrid, (H) [15]
1877
41 år
Bosatt 1877-10-20 Madesjö (H) [15]
1879
Bosatt 1879 Madesjö (H) [12]
1881
Bosatt 1881 Madesjö (H) [16]
1881
44 år
Skilsmässa Gustaf Eriksson 1881-06-18 Madesjö (H) [17]
1883
Bosatt 1883 Madesjö (H) [17]
1884
Bosatt 1884 Nybro nr 4 B, Nybro köping (H) [18]
1884
47 år
Vigsel Frans Elof Gustafsson 1884-03-01 Madesjö (H) [28]
1886
Bosatt 1886 Rismåla nr 2, Madesjö (H) [19]
1889
Bosatt 1889 Göljemåla - Dunderberg, Nybro köping (H) [20]
1892
56 år
Maken Gustaf Eriksson dör 1892-11-30 Madesjö (H) [16]
1895
Bosatt 1895 Göljemåla - Dunderberg, Nybro köping (H) [21]
1896
Bosatt 1896 Göljemåla - Dunderberg, Nybro köping (H) [22]
1897
60 år
Modern Stina Jönsdotter dör 1897-05-01 S:t Sigfrid (H) [35]
1899
62 år
Barnbarnet Hulda Sjölin föds 1899-04-16 USA [36]
1901
64 år
Barnbarnet Harald Gotthard Viktor Sjölin föds 1901-07-03 Nybro (H) [37]
1906
Bosatt 1906 Dunderberg, Göljemåla D.2. vid Transtorpsvägen, Nybro (H) [23]
1908
71 år
Barnbarnet Erik Sjölin föds 1908-02-09 Nybro köping (H) [38]
1908
71 år
Barnbarnet Nils Edvin Emanuel Sjölin föds 1908-02-09 Nybro (H) [38]
1915
Bosatt 1915 Nr 2 Dunderberg B, Nybro köping (H) [24]
1918
Bosatt 1918 Nr 2 Dunderberg B, Nybro köping (H) [25]
1919
83 år
Död 1919-12-12 Nybro (H) [26]

Källor

[1]
Ljungby (H) C:6 (1809-1844) Bild 319 / sid 627
 
 
[2]
Ljungby (H) AI:19 (1836-1850) Bild 106 / sid 99
 
 
[3]
Ljungby (H) AI:22 (1836-1850) Bild 212 / sid 206
 
 
[4]
Madesjö (H) AI:15 (1851-1860) Bild 603 / sid 600
 
 
[5]
Ljungby (H) AI:26 (1850-1860) Bild 197 / sid 187
 
 
[6]
Madesjö (H) AI:15 (1851-1860) Bild 602 / sid 599
 
 
[7]
Madesjö (H) AI:15 (1851-1860) Bild 169 / sid 157
 
 
[8]
Dopboken i Madesjö: CI:2 / bild 36
 
 
[9]
Barndop enligt Madesjös dopbok: CI:7 /bild 153
 
 
[10]
Madesjö (H) AI:20 (1861-1870) Bild 77 / sid 1271
 
 
[11]
Inflyttningslängd Madesjö BI:3 / Sida 117.
 
 
[12]
Madesjö (H) AI:25 (1871-1880) Bild 306 / sid 1464
 
 
[13]
Folke Petterssons hembygdsforskning, Nybro.
 
 
[14]
Madesjö (H) CI:8 (1875-1883) Bild 65
 
 
[15]
S:t Sigfrid (H) C:2 (1861-1884) Bild 66 / sid 123
 
 
[16]
Madesjö (H) AI:31 (1881-1890) Bild 81 / sid 1343
 
 
[17]
Madesjö (H) AI:31 (1881-1890) Bild 415 / sid 1677
 
 
[18]
Madesjö (H) AI:32 (1882-1891) Bild 22 / sid 1695
 
 
[19]
Madesjö (H) AI:31 (1881-1890) Bild 8 / sid 1270
 
 
[20]
Madesjö (H) AI:28 (1881-1890) Bild 280 / sid 581d
 
 
[21]
Madesjö (H) AI:34 (1891-1895) Bild 203 / sid 525
 
 
[22]
Madesjö (H) AIIa:3 (1895-1900) Bild 65 / sid 546
 
 
[23]
Madesjö (H) AIIa:9 (1900-1906) Bild 118 / sid 688
 
 
[24]
Madesjö (H) AIIa:15 (1907-1915) Bild 144 / sid 658
 
 
[25]
Madesjö (H) AIIa:26 (1916-1924) Bild 8 / sid 1504
 
 
[26]
Sver dödbok
 
 
[27]
Vigselbok Madesjö (H) CI:6 (1848-1861) Bild 478 / sid 915
 
 
[28]
Madesjö (H) EI:1 (1861-1894) Bild 139
 
 
[29]
Ljungby (H) C:6 (1809-1844) Bild 495 / sid 977
 
 
[30]
Madesjö (H) CI:6 (1848-1861) Bild 113 / sid 211
 
 
[31]
Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 36
 
 
[32]
Madesjö (H) FI:1 (1861-1886) Bild 27
 
 
[33]
Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 153
 
 
[34]
Madesjö (H) FI:1 (1861-1886) Bild 190
 
 
[35]
Sver db - 1810-08-26
 
 
[36]
Records of Baptisms
 
 
[37]
Madesjö (H) CI:11 (1895-1904) Bild 173 / sid 167
 
 
[38]
Madesjö (H) CI:12 (1904-1913) Bild 115 / sid 107