(C) Carl Peter Ekström

Gårdssmed. Blev 72 år.

Antavla

Far:

 Magnus Ekström (1774 - 1843)

Mor:

 Britta Kajsa Håkansdotter (1768 - 1812)

Född:

1800-05-18 Göteryd (G). [1]

Döpt:

1800-05-22 Ryd Järnbruk, Göteryd (G). [1]

Parents:
Smeden Magnus Ekström o h hu Caissa Håkansdotter på Ryd Järnbruk.
Faddrar:
Lars Larsson i Stafryd. Paul Wahlstedt på Danebrotorp. Hustrun Stina Lakander på Ryd Bruk, hustrun Lovisa ibm.
Moderns ålder: 30 år.
Anm:
Om födelseåret är 1768, vilket angavs hfl, [AI:3 / sida 116]
så är Britta rätteligen 32 år gammal.

Bosatt:

1801 Göteryd (G). [2]

Magnus med hustru och två söner vandrar hösten 1801 ner till Skatelöv och Vrankunge, det är ungefär 4-5 mil att gå, kortaste väg är över isarna.

Bosatt:

1806 Vrankunge, Skatelöv (G). [3]

Carl inhyst med föräldrarna och sin lite äldre bror, Gustaf, min fff, i Vrankunge Storegård.

Bosatt:

1812 Vrankunge, Skatelöv (G). [4]

Liksom sin äldre bror, Gustaf, min fff, vandrar Carl ut från hemmet efter det modern avlidit i april 1812.

Bosatt:

1815 Vasabro, Urshult (G). [5]

Carl går till Munka Ljungby 1815

Bosatt:

1820 Nr 143 Skörje, Hoby (K). [6]

Carl bor tillfälligt hos sin äldre bror, Gustaf som nyligen gift sig med Kerstin Svensdotter.

Bosatt:

1823 Bäckasjögärde, Backaryd (K). [7]

Det nygifta paret Carl Ekström och Karin Nilsdotter inkommo från Ronneby 14/12 1823.
De flyttar ut till Skörje by i Bräkne-Hoby den 24/10 1824.

Bosatt:

1825 Nr 143 Skörje, Hoby (K). [8]

Carl Ekström smed. Sonen Anders född 1825. Hustru Karin med antagligen felaktigt födelseår.

Bosatt:

1826 Skörje (K). [9]

Bosatt:

1827 Hätteboda nr 35, Åryd (K). [10]

Bosatt:

1830 Hätteboda nr 35, Åryd (K). [11]

Bosatt:

1834 Johannishus gods (K). [12]

Bosatt:

1835 Hjortsberga (K). [13]

Bosatt:

1836 Nr 66 Bökebäck, Ronneby (K). [14]

Bosatt:

1837 Nr 66 Hasselstad, Ronneby (K). [15]

Bosatt:

1839 Nr 115 Långgjöl, Ronneby landsf (K). [16]

Bosatt:

1847 Carlsnäs gods, Ronneby - vid Ronnebyån. [17]

Carls hustru Carin Nilsdotter, dog i juni 1847 i lungsoten.
Flera barn var små, t ex Sven var 16, men Fredrik var bara 5 år, Gustaf 8 år och Nils 11 år. *

Bosatt:

1848 Nr 82 Carlsnäs, Ronneby - vid Ronnebyån. [18]

Bosatt:

1850 Nr 88 Dönhult, Bräkne-Hoby (K). [19]

Bosatt:

1851 Nr 88 Dönhult, Bräkne-Hoby (K). [20]

Bosatt:

1854 Nr 103 Wasakull, Bräkne-Hoby (K). [21]

Bosatt:

1855 Guttamåla, Ronneby. [22]

Bosatt:

1860 Kölja, Ronneby (K). [23]

Bosatt:

1862 Nr 60 Fiskareby, Ronneby (K). [24]

Bosatt:

1865 Nr 60 Fiskareby, Ronneby (K). [25]

Bosatt:

1870 Nr 60 Fiskareby, Ronneby (K). [26]

Död:

1873-03-15 Ronneby (K). [27]


Barn med Karin Nilsdotter (1801 - 1847)

Lysning:

1822-07-14 Ronneby (K). [28]

Lysningsattest för Drängen Carl Peter Ekström i Bäckasjögärde att ingå äktenskap med Pigan Carin Nilsdotter i Frögdadal af Ronnaby Socken och egtenskaps ledighet enligt upbud den 14 Juli 1822. Dess sedel uttagen där den 18 Juli 1822 (antas sänd till Ronneby)

Barn:

 Nils 1 Ekström (1822 - 1825)
 Anders Ekström (1825 - 1857)
 Cajsa Ekström (1827 - 1908)
 Nils 2 Ekström (1829 - 1829)
 Sven Carlsson Ekström (1831 - 1892)
 Kerstin Ekström (1834 - 1875)
 Nils Carlss Ekström (1836 - 1872)
 Gustaf Carlss Ekström (1839 - 1933)
 Fredrik Ekström (1842 - 1924)


Äktenskap med Ingrid Johansdotter (1814 - 1877)

Lysning:

1849-10-19 Dönhult, Bräkne-Hoby (K). [29]

* Lysning beviljad för smeden från Dönhult, Carl Ekström och pigan därstädes, Ingrid Johansdotter. Carl är änkling och 49 år detta hans andra äktenskap; hon är 34 år. Vigsel i den sköna maj kommande år.
- omfattande beskrivning av de blivande makarnas förutsättningar - prästen i Hoby lade ner mycken tid på varje lysningstillfälle *

Vigsel:

1850-05-18 Nr 88 Dönhult, Bräkne-Hoby (K). [30]

Barn:

 Carin Ekström (1849 - 1853)
 Karl Magnus Ekström (1854 - 1884)
 Karolina Ekström (1857 - 1917)


Noteringar

Carl Ekström föddes 1800, han fick med två olika fruar tolv barn - dessa barn kom till världen åren
1822-1842 med Karin Nilsdotter,
1849-1857 med Ingrid Johansdotter.
Carl, liksom brodern Gustaf, föddes i Göteryd. Uppgiften i hfl om Skatelöv är helt fel.
Vistades i byarna Dönhult och Vasakull, Bräkne-Hoby: åren 1849-1854. Kan ha blivit avfotograferad 'Ekströms stuga'


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1800
Födelse 1800-05-18 Göteryd (G) [1]
1800
4 dagar
Dop 1800-05-22 Ryd Järnbruk, Göteryd (G) [1]
1801
Bosatt 1801 Göteryd (G) [2]
1801
1 år
Partnern Karin Nilsdotter föds 1801-07-20 Bräkne-Hoby (K) [31]
1806
Bosatt 1806 Vrankunge, Skatelöv (G) [3]
1812
Bosatt 1812 Vrankunge, Skatelöv (G) [4]
1812
11 år
Modern Britta Kajsa Håkansdotter dör 1812-04-16 Skatelöv (G) [32]
1813
12 år
Halvsystern Ingeborg Magnusdotter föds 1813-02-28 Skatelöv (G) [33]
1814
13 år
Halvsystern Ingeborg Magnusdotter dör 1814-05-14 Skatelöv (G) [34]
1814
14 år
Halvbrodern Andreas Ekström föds 1814-09-01 Urshult (G) [35]
1814
14 år
Makan Ingrid Johansdotter föds 1814-12-12 Bräkne-Hoby (K) [36]
1815
Bosatt 1815 Vasabro, Urshult (G) [5]
1818
17 år
Halvsystern Anna Kristina Ekström föds 1818-05-17 Urshult (G) [37]
1820
Bosatt 1820 Nr 143 Skörje, Hoby (K) [6]
1822
22 år
Lysning Karin Nilsdotter 1822-07-14 Ronneby (K) [28]
1822
22 år
Sonen Nils 1 Ekström föds 1822-09-25 Ronneby (K)
1823
Bosatt 1823 Bäckasjögärde, Backaryd (K) [7]
1825
Bosatt 1825 Nr 143 Skörje, Hoby (K) [8]
1825
24 år
Sonen (C) Anders Ekström föds 1825-05-15 Bräkne-Hoby (K) [38]
1825
25 år
Sonen Nils 1 Ekström dör 1825-12-22 Bräkne-Hoby (K) [8]
1826
Bosatt 1826 Skörje (K) [9]
1827
Bosatt 1827 Hätteboda nr 35, Åryd (K) [10]
1827
26 år
Dottern (C) Cajsa Ekström föds 1827-04-29 Åryd (K) [39]
1829
29 år
Sonen Nils 2 Ekström föds 1829-10-21 Åryd (K)
1829
29 år
Sonen Nils 2 Ekström dör 1829-12-08 Åryd (K)
1830
Bosatt 1830 Hätteboda nr 35, Åryd (K) [11]
1831
30 år
Sonen (C) Sven Carlsson Ekström föds 1831-02-03 Åryd (K) [40]
1834
Bosatt 1834 Johannishus gods (K) [12]
1834
34 år
Dottern (C) Kerstin Ekström föds 1834-07-15 Hjortsberga (K) [41]
1835
Bosatt 1835 Hjortsberga (K) [13]
1836
Bosatt 1836 Nr 66 Bökebäck, Ronneby (K) [14]
1836
36 år
Sonen (C) Nils Carlss Ekström föds 1836-11-16 Ronneby (K) [42]
1837
Bosatt 1837 Nr 66 Hasselstad, Ronneby (K) [15]
1839
Bosatt 1839 Nr 115 Långgjöl, Ronneby landsf (K) [16]
1839
39 år
Sonen (C) Gustaf Carlss Ekström föds 1839-06-24 Ronneby (K) [43]
1840
40 år
Barnbarnet (C) Karolina Ekström föds 1840-10-14 Ronneby (K) [44]
1842
42 år
Sonen (C) Fredrik Ekström föds 1842-05-20 Ronneby (K) [45]
1843
42 år
Fadern Magnus Ekström dör 1843-04-08 Urshult (G) [46]
1845
45 år
Barnbarnet (C) Elin Ekström föds 1845-12-15 Kartaby (K) [47]
1847
Bosatt 1847 Carlsnäs gods, Ronneby - vid Ronnebyån [17]
1847
47 år
Partnern Karin Nilsdotter dör 1847-06-16 Ronneby (K) [17]
1847
47 år
Barnbarnet (C) Karin Ekström föds 1847-11-26 Ronneby (K) [48]
1848
Bosatt 1848 Nr 82 Carlsnäs, Ronneby - vid Ronnebyån [18]
1849
49 år
Dottern Carin Ekström föds 1849-07-05 B-Hoby (K) [49]
1849
49 år
Lysning Ingrid Johansdotter 1849-10-19 Dönhult, Bräkne-Hoby (K) [29]
1849
49 år
Barnbarnet (C) Kerstin Ekström föds 1849-11-24 Ronneby (K) [50]
1850
Bosatt 1850 Nr 88 Dönhult, Bräkne-Hoby (K) [19]
1850
50 år
Vigsel Ingrid Johansdotter 1850-05-18 Nr 88 Dönhult, Bräkne-Hoby (K) [30]
1851
Bosatt 1851 Nr 88 Dönhult, Bräkne-Hoby (K) [20]
1852
51 år
Barnbarnet (C) Augusta Ekström föds 1852-04-11 Ronneby (K) [51]
1853
52 år
Barnbarnet (C) Kerstin Ekström dör 1853-01-24 Ronneby (K) [52]
1853
53 år
Dottern Carin Ekström dör 1853-07-03 Bräkne-Hoby (K) [53]
1854
Bosatt 1854 Nr 103 Wasakull, Bräkne-Hoby (K) [21]
1854
53 år
Sonen (C) Karl Magnus Ekström föds 1854-03-11 Ronneby [54]
1855
Bosatt 1855 Guttamåla, Ronneby [22]
1857
56 år
Sonen (C) Anders Ekström dör 1857-02-27 Bräkne-Hoby (K) [55]
1857
56 år
Dottern u Karolina Ekström föds 1857-05-10 Backaryd (K) [56]
1858
57 år
Barnbarnet Karolina Petronella Nilsdotter föds 1858-04-04 Backaryd (K) [57]
1858
57 år
Barnbarnet u Elin Ekström föds 1858-05-14 Backaryd (K) [58]
1860
Bosatt 1860 Kölja, Ronneby (K) [23]
1860
59 år
Barnbarnet (C) Clara Ekström föds 1860-01-23 Ronneby (K) [59]
1861
61 år
Barnbarnet Karolina Petronella Nilsdotter dör 1861-12-15 Ronneby (K) [60]
1862
Bosatt 1862 Nr 60 Fiskareby, Ronneby (K) [24]
1862
61 år
Barnbarnet (C) August Ekström föds 1862-04-13 Ronneby (K) [61]
1864
63 år
Barnbarnet (C) Berta Ekström föds 1864-05-04 Backaryd (K) [62]
1865
Bosatt 1865 Nr 60 Fiskareby, Ronneby (K) [25]
1865
64 år
Brodern Gustaf Ekström dör 1865-03-10 Backaryd (K) [63]
1865
65 år
Barnbarnet u Anders Ekström föds 1865-10-07 Backaryd (K) [64]
1865
65 år
Barnbarnet (C) Augusta Ekström dör 1865-12-23 Ronneby (K) [65]
1867
66 år
Barnbarnet Enoch Ekström föds 1867-01-03 Ronneby (K) [66]
1867
67 år
Barnbarnet Matilda Niklasdotter föds 1867-12-23 Öljehult (K) [67]
1868
68 år
Barnbarnet Enoch Ekström dör 1868-06-01 Ronneby (K) [68]
1869
68 år
Barnbarnet u Karolina Ekström föds 1869-04-19 Ronneby (K) [69]
1869
69 år
Barnbarnet Enoch Ekström föds 1869-06-22 Ronneby (K) [70]
1870
Bosatt 1870 Nr 60 Fiskareby, Ronneby (K) [26]
1870
69 år
Barnbarnet Enoch Ekström dör 1870-04-12 Ronneby (K) [71]
1871
70 år
Barnbarnet Axel Ekström föds 1871-03-19 Ronneby (K) [72]
1872
71 år
Sonen (C) Nils Carlss Ekström dör 1872-02-27 Ronneby (K) [73]
1872
71 år
Barnbarnet Axel Ekström dör 1872-04-16 Ronneby (K) [74]
1872
72 år
Barnbarnet (C) Adolf Ekström föds 1872-06-29 Öljehult (K) [75]
1872
72 år
Barnbarnet Jenny Ekström föds 1872-06-29 Öljehult (K) [75]
1873
72 år
Död 1873-03-15 Ronneby (K) [27]

Källor

[1]
Göteryd (G) C:2 (1788-1829) Bild 40 / sid 71
 
 
[2]
Göteryd (G) AI:4 (1800-1804) Bild 36 / sid 27
 
 
[3]
Skatelöv (G) AI:4 (1792-1808) Bild 47 / sid 32b
 
 
[4]
Skatelöv (G) AI:5 (1808-1820) Bild 58 / sid 43
 
 
[5]
Urshult (G) AI:9 (1811-1816) Bild 257 / sid 242
 
 
[6]
Bräkne-Hoby (K) AI:12 (1814-1820) Bild 109 / sid 226
 
 
[7]
Backaryd (K) AI:3 (1822-1826) Bild 178 / Sida 173
 
 
[8]
Bräkne-Hoby (K) AI:14 (1821-1825) Bild 80 / sid 6
 
 
[9]
Bräkne-Hoby (K) AI:16 (1826-1830) Bild 10 / Sida 7
 
 
[10]
Åryd (K) AI:4 (1827-1830) Bild 115 / sid 107
 
 
[11]
Åryd (K) AI:5 (1831-1834) Bild 129 / sid 122
 
 
[12]
Hjortsberga (K) AI:6 (1832-1836) Bild 161 / sid 151
 
 
[13]
Hjortsberga (K) B:1 (1821-1861) Bild 57 / sid 109
 
 
[14]
Ronneby (K) AI:21 (1828-1836) Bild 33 / sid 30
 
 
[15]
Ronneby (K) AI:24 (1837-1849) Bild 97 / sid 94
 
 
[16]
Ronneby (K) AI:24 (1837-1849) Bild 365 / sid 358
 
 
[17]
Ronneby (K) FI:2 (1815-1851) Bild 78
 
 
[18]
Ronneby (K) AI:24 (1837-1849) Bild 163 / sid 159b
 
 
[19]
Bräkne-Hoby (K) AI:25 (1846-1850) Bild 187 / sid 589
 
 
[20]
Bräkne-Hoby (K) AI:27 (1851-1856) Bild 322 / sid 355
 
 
[21]
Bräkne-Hoby (K) AI:28 (1851-1856) Bild 380 / sid 33
 
 
[22]
Ronneby (K) AI:29 (1857-1862) Bild 150 / sid 147
 
 
[23]
Ronneby (K) AI:29 (1857-1862) Bild 326 / sid 321
 
 
[24]
Ronneby (K) AI:30 (1857-1862) Bild 45 / sid 42
 
 
[25]
Ronneby (K) AI:34 (1863-1867) Bild 258 / sid 253
 
 
[26]
Ronneby (K) AI:39 (1867-1872) Bild 261 / sid 256
 
 
[27]
Ronneby (K) FI:4 (1862-1883) Bild 223 / sid 260
 
 
[28]
Backaryd (K) EI:2 (1813-1848) Bild 25 / sid 22
 
 
[29]
Bräkne-Hoby (K) EI:1 (1835-1858) Bild 114
 
 
[30]
Bräkne-Hoby (K) EI:1 (1835-1858) Bild 1030 / sid 199
 
 
[31]
Bräkne-Hoby (K) CI:7 (1801-1820) Bild 70 / sid 3
 
 
[32]
Skatelöv (G) CI:4 (1807-1855) Bild 383 / Sida 376
 
 
[33]
Skatelöv (G) CI:4 (1807-1855) Bild 47 / sid 43
 
 
[34]
Skatelöv (G) CI:4 (1807-1855) Bild 388 / sid 381
 
 
[35]
Urshult (G) C:3 (1763-1827) Bild 228 / sid 445
 
 
[36]
Bräkne-Hoby (K) CI:7 (1801-1820) Bild 1020 / sid 100
 
 
[37]
Urshult (G) AI:12 (1831-1836) Bild 367 / sid 355
 
 
[38]
Bräkne-Hoby (K) CI:8 (1811-1842) Bild 50
 
 
[39]
Åryd (K) CI:3 (1794-1829) Bild 1250 / sid 239
 
 
[40]
Åryd (K) CI:4 (1829-1844) Bild 14 / sid 21
 
 
[41]
Hjortsberga (K) CI:4 (1829-1862) Bild 38 / sid 35
 
 
[42]
Ronneby (K) CI:10 (1825-1858) Bild 187 / sid 361
 
 
[43]
Ronneby (K) CI:10 (1825-1858) Bild 2240 / sid 433
 
 
[44]
Ronneby (K) CI:10 (1825-1858) Bild 2470 / sid 479
 
 
[45]
Ronneby (K) CI:10 (1825-1858) Bild 2740 / sid 533
 
 
[46]
Urshult (G) C:4 (1828-1856) Bild 331 / sid 651
 
 
[47]
Ronneby (K) CI:11 (1844-1861) Bild 12 / sid 17
 
 
[48]
Ronneby (K) CI:10 (1825-1858) Bild 3580 / sid 691
 
 
[49]
Bräkne-Hoby (K) CI:10 (1835-1851) Bild 1800 / sid 351
 
 
[50]
Ronneby (K) CI:11 (1844-1861) Bild 32 / sid 57
 
 
[51]
Ronneby (K) CI:11 (1844-1861) Bild 43 / sid 79
 
 
[52]
Ronneby (K) AI:27 (1850-1856) Bild 51 / sid 46 (AID: v96608.b51.s46, NAD: SE/LLA/13316)
 
 
[53]
Bräkne-Hoby (K) FI:1 (1835-1861) Bild 98 / sid 189
 
 
[54]
Ronneby (K) CI:10 (1825-1858) Bild 4750 / sid 841a
 
 
[55]
Ronneby (K) FI:3 (1852-1861) Bild 37 / sid 34
 
 
[56]
Backaryd (K) CI:5 (1822-1857) Bild 2870 (AID: v95488a.b2870, NAD: SE/LLA/13016)
 
 
[57]
Backaryd (K) CI:6 (1857-1861) Bild 17 / sid 27
 
 
[58]
Bräkne-Hoby (K) CI:12 (1852-1861) Bild 900 / sid 171
 
 
[59]
Ronneby (K) CI:12 (1859-1861) Bild 26 / Sida 43
 
 
[60]
Ronneby (K) AI:28 (1857-1862) Bild 12 / sid 9
 
 
[61]
Ronneby (K) CI:13 (1862-1876) Bild 14 / sid 10
 
 
[62]
Backaryd (K) CI:7 (1861-1870) Bild 830
 
 
[63]
Backaryd (K) FI:2 (1861-1879) Bild 39
 
 
[64]
Backaryd (K) CI:7 (1861-1870) Bild 111
 
 
[65]
Ronneby (K) FI:4 (1862-1883) Bild 73 / sid 70 (AID: v96683.b73.s70, NAD: SE/LLA/13316)
 
 
[66]
Ronneby (K) CI:13 (1862-1876) Bild 191 / sid 187
 
 
[67]
Öljehult (K) CI:1 (1861-1879) Bild 85 / sid 80
 
 
[68]
Ronneby (K) AI:39 (1867-1872) Bild 226 / sid 222
 
 
[69]
Backaryd (K) CI:7 (1861-1870) Bild 1840 (AID: v95490a.b1840, NAD: SE/LLA/13016)
 
 
[70]
Ronneby (K) CI:13 (1862-1876) Bild 274 / sid 268
 
 
[71]
Ronneby (K) FI:4 (1862-1883) Bild 164 / sid 201
 
 
[72]
Ronneby (K) CI:13 (1862-1876) Bild 335 / sid 326
 
 
[73]
Ronneby (K) FI:4 (1862-1883) Bild 198 / sid 235
 
 
[74]
Ronneby (K) FI:4 (1862-1883) Bild 202 / sid 239
 
 
[75]
Öljehult (K) CI:1 (1861-1879) Bild 118 / sid 113