inspektor Sven Kihlström
* 1731-04-22 Östentorp, Yxnerum (E)
† 1811-11-04 Hallstad, Tjärstad (E)

Blev 80 år
Kyrkoherde Petrus Kihlström
* 1699-05-16 Viby by, Viby (E)
† 1768-07-28 Björsäter (E) Sverige
präst i Björsäter och i Yxnerum
Blev 69 år
Anna Larsdotter
* 1700 Västerlösa (E)
† 1740-06-17 Björsäter (E)

Blev högst 40 år