brush

All info om redovisning, bokslut, deklaration, bokföring och enskild firma har upphört att uppdateras. Det här är ett exempel på en sida som inte längre gäller. Obsolete page!

År 2000   |   Navigationssida för bokföringskurser


Schmalenbach skrev 1956: ..Retrospective accounts, served to guide from past inefficiencies into future success, and in general to serve "as instructress". The past showed the way into the future, and revealed the means by which the future is to be mastered.


index   |   Tillbaka till sidans topp         Uppdaterades den 2000-01-01

or hor line

URL old:		http://web.telia.com/~u86113747/globe/BOK_NAV.html
URL new:		http://blompottan.se/TEL/3747/globe/BOK_NAV.html
Update:			**** 04 29

or hor line