meny

Baker

N e d


grass lunt-gatan herbst daylight wall

nedåt

Konstverk av

Paul Cezanne, Paul Gauguin och Henri Matisse

Välj här ett konstverk du vill se, tryck sen GO:

Ned | Bibi | EYESCAN


Orkaner och klimatförändringar

 1. Koloxidnivån måste ner, den får inte tillåtas öka mer.
 2. Klimatförändringen till globalt varmare kommer att medföra katastrofer, översvämningar, orkanvindar.
 3. Vi själva förorsakar detta, det är vi människor som är skuld till ohämmade koloxidutsläpp.
 4. Livsstilen skulle emellertid kunna förändras utan alltför stora uppoffringar.
 5. Det borde kunna gå att tämligen lätt motivera människorna i dag, att med tanke på kommande generationer:
  a) köra mindre bil
  b) spara våra gemensamma naturtillgångar för ett rättvisare och förståndigare utnyttjande.
  c) upphöra helt med bombningar, ockupationer och angreppskrig.
 6. Slöseriet med olja, gas, kol etc är som extrem skuldsättning, vår generation låter kommande betala skulderna.
 7. Det minsta man kan göra lokalt är väl att lyssna på miljörörelsens företrädare, att inse att trängselavgifter är ett vetenskapligt beprövat sätt att minska på luftföroreningar i en storstad, samtidigt som sådana avgifter kan avhålla en och annan onödig bilresa och därmed minska samtliga externa effekter av det individuella beslutet att dra iväg med SUV:en en bit bland cyklande, gående och nyttotrafiken.

some RWD pages   |   deklaration   |   Milou en westie   |   nederst


Käsemåla eller Kjesmåla eller ?   ja, när det var fullt med Nassar på Länsstyrelsen, kunde man välja mest tyskklingande ortnamnen...

Såg att ett hus i Medlen var till salu [Bovision]

Det var fint där på vägen förbi Klippingsbo. Jag cyklade en gång på tidigt femtiotal neråt södra änden av socknen. Jag frapperades av den fina panoramautsikten som damals serverades när man stod uppe på den branta backen vid Klippingsbo. Vackra ängar och böljande ljusgula sädesfält ända kilometern bort. Antar scenariot är helt annorlunda nu, sextio år senare...........

Ortnamn har varit ett av mina intressen. Jag tänker närmast på Linnefors, Bernalyckan och Skuteryd. Eventuellt på Skutmålen.
Med en referens till annan text som finns på the Fanerdun page
http://www.ejnar.se/abcensur

Vi kan också ge referens till Lillemasen, där flera goda havreskördar togs på fyrtio- och femtiotalet. Men på trettiotalet inträffade en bisarr händelse i samband med nyodlingen och utdikningen. Strax efter inköpet av fastigheten skulle farbror Tage demonstrera det överdådigt fina matjordslagret. Därvid lånte han pappas spett och drev ner det med kraft mitt ute i Lillemasen. Spettet försvann.
Kanske kom det ut på andra sidan jordklotet!


Henri Matisse: Madras woman Matisse

150ee

U p p   —   Klippingsbobacken och Medlen