green hor line

Solnet files

Det fanns ett antal hemsidor som länge låg på Solnet; när jag var aktiv som lärare vid Sollentuna Komvux. I december 1999 flyttade jag filerna till en, som jag trodde, tillförlitlig server, the Globe.com. Det gick ett par år men sen sa de helt sonika upp alla sina gäster. Verksamheten gick inte ihop, och vi kunder tilläts, vänligt nog, att i god tid dra hem våra filer. Jag flyttade mina hemsidor temporärt till en Telia-server. Några av sidorna är värdefulla; det ligger mycket tankearbete bakom. Exempelvis kan jag nämna:

Konstaterar år 2013, att det globalt finns arkiverade, en hel del av de sidor, som då användes i Sollentuna.

INTERNET ARCHIVE   |   WayBackMachine

Ett par exempel är:

people.edu.sollentuna.se/s/eieks_s/planPAB.html

people.edu.sollentuna.se/s/eieks_s/amelin.html

green hor line

Antonias Fair Play Cup — Augusti 2002

green hor line

Det var en mycket varm söndag, trots detta staplas backar högt

Fotboll

Högre upp än de flesta

Upp

green hor line

I maj 2003 står det klart att fotboll inte längre är något stort intresse. Det är balett som gäller nu i stället!

green hor line

Det var vid +27°C, på Bollstanäs Idrottsplats den 18/8 2002. Medaljerna visas upp.   Bilder från lördagen - borttogs 22 november 2003...

Eftersom balettintresset tagit över . . . (men bilderna var vackra)

fler bilder på trevlig fotboll för flickor: foton från maj 2001 fotboll juni 2001

Solnacupen augusti 2001 Sundby den 7 juni i år

green hor line

UppSkuterydhemHonda Accord

green hor line

men nu med GPS Upp Ned

green hor line

A specification of the 3747 folder files
afghanistan.htm om Irak common.htm Durand
E::a flygfoton Fukuyama Chavve
Emmaboda index information Irak
Islam november 25nov.htm odling
Skuteryd Sony m.i.l the globe map

green hor line

En islamsk syn på läget 7 april 2003

I believe that there is no democracy whatsoever among the American people when it comes to criticizing Israel. The American people do not possess the freedom to criticize Israel, because the charge of anti-Semitism awaits those who do. There is an impression, and I'm not talking about right or wrong, in the Arab and Islamic world, that the U.S. administration observes Israel's interest before that of the United States.

green hor line

Upp IndexIrakIslammost important linksWolfarna